Zákony

 1. Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 2. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 3. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 4. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
 5. Zákon ř. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
 6. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 7. Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
 8. Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Vyhlášky

 1. Vyhláška č. 202/2014 Sb., "vracení spotřební daně ze zelené nafty"
 2. Vyhláška č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu
 3. Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
 4. Vyhláška č. 190/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu
 5. Vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení  dalších ustanovení zákona o lihu s tím související
 6. Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
 7. Vyhláška č. 34/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování některých dalších minerálních olejů
 8. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
 9. Vyhláška č. 313/2005 Sb., o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením
 10. Vyhláška č. 275/2005 Sb., kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen u cigaret pro konečného spotřebitele a při  změnách těchto cen
 11. Vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů
 12. Vyhláška č. 468/2003 Sb., "stanovení extraktu původní mladiny před zkvašením"
 13. Vyhláška č. 467/2003 Sb., "používání tabákových nálepek"
 14. Vyhláška č. 413/2003 Sb., "vracení spotřební daně z topných olejů"
 15. Vyhláška č. 370/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádostí o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí    
 16. Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Nařízení

 1. Nařízení vlády č. 351/2012  Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv
 2. Nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
 3. Nařízení č. 188/1929 Sb., kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu, vyrobeného v produkčním lihovaru, jejichž rozsah výrobu nepřekročuje 160 hektolitrů lihu,  kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy malý typ
 4. Nařízení č. 146/1927 Sb., kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy
Stránka byla publikována dne: 23. 2. 2016 9:42