CZ EN Translate
Menu

Dělená správa – pokuty, poplatky, odvody

Celní úřady vykonávají tzv. „dělenou správu" dle ustanovení § 161 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. K dělené správě dochází, je-li rozhodnutím orgánu veřejné moci, který není správcem daně, vydaným při výkonu veřejné moci, uložena platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu a postupuje-li se při jeho placení podle daňového řádu nebo podle jeho jednotlivých ustanovení. To platí i tehdy, pokud vznikla platební povinnost k peněžitému plnění určenému do veřejného rozpočtu přímo ze zákona bez vydání rozhodnutí.

Takovým peněžitým plněním jsou například:

- Pokuty uložené Policií ČR v příkazním řízení na místě nezaplacené
- Pokuty uložené za přestupek podle zvláštního zákona
- Poplatky za uložení odpadů
- Poplatky za odnětí lesní půdy
- Poplatky za odběr podzemních vod a za znečišťování vod
- Poplatky za využívání zdrojů přírodních minerálních vod
- Registrační a evidenční poplatky podle zákona o obalech
- Odvody za odnětí zemědělské půdy
a další

Postup, jak uhradit pokuty, poplatky, odvody a daně vybírané celními úřady, je uveden v dokumentuJak správně zaplatit daň celnímu úřadu".Stránka byla publikována dne: 01.04.2020 11:27
Skočit na začátek stránky