Od 1. ledna 2006 převzala Celní správa ČR kompetenci k vybírání a vymáhání většiny pokut, poplatků a odvodů uložených jinými správními orgány, kterou z důvodu, že ukladatelem je jiný orgán, než který vybírá nebo vymáhá, se nazývá „dělenou správou" (§ 161 a § 162 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). V rámci dělené správy celní úřady vybírají, vymáhají, nebo vybírají i vymáhají například:

- Pokuty uložené Policií ČR v blokovém řízení na místě nezaplacené
- Pokuty v řízení správním uložené podle zvláštního zákona
- Poplatky za uložení odpadů
- Poplatky za odnětí lesní půdy
- Poplatky za odběr podzemních vod a za znečišťování vod
- Poplatky za využívání zdrojů přírodních minerálních vod
- Registrační a evidenční poplatky podle zákona o obalech
- Odvody za odnětí zemědělské půdy
a další

Postup jak uhradit pokuty, poplatky, odvody a daně vybírané celními úřady, je uveden v dokumentu „Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu".

Stránka byla publikována dne: 26. 4. 2019 10:31