Od 1.1.2006 převzala Celní správa ČR kompetenci k vybírání a vymáhání většiny pokut, poplatků a odvodů uložených jinými správními orgány, kterou z důvodu, že ukladatelem je jiný orgán, než který vybírá nebo vymáhá, se nazývá „dělenou správou“.
V rámci dělené správy celní úřady vybírají nebo vymáhají například
- Pokuty uložené Policií ČR v blokovém řízení na místě nezaplacené
- Pokuty v řízení správním uložené Policií ČR
- Odvody za odnětí zemědělské půdy
- Poplatky za odnětí lesní půdy
- Poplatky za odběr podzemních vod a za znečišťování vod
- Poplatky za využívání zdrojů přírodních minerálních vod

 

Pokuty, poplatky a odvody mohou subjekty hradit
- bankovním převodem
- poštovní poukázkou
- v hotovosti na pokladně CÚ
Postup jak uhradit tyto pokuty, poplatky, odvody a daně vybírané celní správou, je uveden v dokumentu „Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu“.
Od 1.1. 2013 vstoupil v platnost Pokyn č. MF – 2, který nahradil do té doby platný Pokyn č. D – 347 o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních.
Pokyn č. MF - 2


V souvislosti s likvidací pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31.12. 2012, byl Ministerstvem financí vydán metodický Pokyn č. MF – 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů – pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31.12. 2012.

Pokyn č. MF - 3Stránka byla publikována dne: 23. 1. 2017 6:56