CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Pomoc při řešení problémů spojených s vývozem zboží do třetích zemí (mimo EU)

Pomoc při řešení problémů spojených s vývozem zboží do třetích zemí (mimo EU)

Narazili jste při vývozu zboží mimo Evropskou unii na problémy, které narušují vaše obchodní aktivity, zvyšují náklady spojené s vývozem zboží a tím i cenu zboží, či snižují konkurenceschopnost vašich výrobků na místním trhu?
Generální ředitelství cel ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu pro vás připravilo zvláštní kontaktní místo, na které se v takovém případě můžete obrátit.
Platformou pro řešení těchto problémů totiž mohou být mimo jiné i společné výbory pro celní spolupráci (tzv. Joint Cooperation Customs Committees), na kterých zástupci EU (pracovníci Evropské komise – Ředitelství pro daně a cla, příp. zástupci členských zemí EU) a některých třetích zemí bilaterálně diskutují otázky spojené s širší celní agendou.
Právě zde nabízíme našim podnikatelům možnost prostřednictvím Evropské komise prezentovat jejich problémy.
V současné době funguje pravidelná spolupráce s následujícími zeměmi: Čína, USA, Japonsko, Švýcarsko, Rusko, Ukrajina, Turecko, Kanada, Chile, Mexiko. Nepravidelná pak s řadou dalších.
Termíny nejbližších bilaterálních jednání s třetími zeměmi jsou zveřejňovány mezi aktualitami na stránkách Stálého zastoupení „EU pro podnikatele“.
http://www.mzv.cz/representation_brussels/cz/evropska_unie/eu_pro_podnikatele/index.html
Pokud tedy cítíte, že by Vám naše pomoc přišla vhod, neváhejte se obrátit na níže uvedené kontaktní adresy. V krátké době se Vám ozve expert GŘC nebo SZB a domluví se s Vámi na dalším postupu.
Pomoc při řešení problémů s celním řízením v Mexiku (aktualita s kontaktem)

Kontaktní adresy:
GŘC:
posta9400@cs.mfcr.cz

Stálé zastoupení ČR při EU:  Markéta Krčmářová   Marketa_ Krcmarova@mzv.cz

Do předmětu zprávy uvádějte prosím zkratku JCCC.


Stránka byla publikována dne: 11.10.2011

Skočit na začátek stránky