CZ EN Translate
Menu

Biopaliva

 Aktuálně

Z důvodu legislativní změny zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), došlo od 1. 7. 2022 ke zrušení ustanovení §  19 - § 19e zákona o ochraně ovzduší a tím i ke zrušení povinnosti přimíchávat biopaliva do pohonných hmot. V této souvislosti došlo ke zrušení povinnosti dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty podávat oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku a následně i pro podání ročního hlášení.

​S ohledem na zrušení vybraných ustanovení zákona o ochraně ovzduší dochází k přesunu povinnosti dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty uvádět v dokladu vydaném podle zákona o spotřebních daních druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta o​bjemových, ze zrušeného § 19 odst. 10 do § 20a odst. 6 zákona o ochraně ovzduší.

V platnosti zůstává povinnost zajistit minimální množství pokročilých biopaliv ​za kalendářní rok dle § 19f zákona o ochraně ovzduší a povinnost zajistit minimální množství energie z obnovitelného zdroje za kalendářní rok dle § 19g zákona o ochraně ovzduší.

Dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty je povinen dle § 20 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší plnit stanovený cíl ve snížení emisí skleníkových plynů v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu za kalendářní rok pro dopravní účely a v elektřině pro dopravní účely o 6 %.

Podle § 20 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší je dodavatel motorového benzinu nebo motorové nafty povinen podávat každoročně do 30. června ministerstvu a celnímu úřadu zprávu o emisích skleníkových plynů z jím dodaných pohonných hmot pro dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely za uplynulý kalendářní rok (dále jen „zpráva o emisích“). Zpráva se podává souhrnně za jednoho dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty elektronicky, a to prostřednictvím datové schránky dodavatele motorového benzinu nebo motorové nafty. Zpráva o emisích skleníkových plynů musí být ověřena autorizovanou osobou podle § 32 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší. Autorizaci k výše uvedeným činnostem uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zemědělství.

Oznámení o splnění povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v průběhu kalendářního roku dle § 20e zákona o ochraně ovzduší, které dodavatelé motorového benzinu nebo motorové nafty zasílají celnímu úřadu do 40 dnů po skončení příslušného období, se autorizovanou osobou neověřuje.

Zpráva o emisích se využívá i pro vyhodnocení splnění minimálního množství pokročilých biopaliv za kalendářní rok podle § 19f odst. 1 zákona o ochraně ovzduší, a i pro vyhodnocení minimálního množství obnovitelného zdroje energie za kalendářní rok dle § 19g odst. 1 zákona o ochraně ovzduší.​

Biopalivo určené k plnění povinností uvedených v §19f odst. 1, §19g odst.1 a § 20 odst.1 musí dle § 21 zákona o ochraně ovzduší splňovat kritéria udržitelnosti stanovená prováděcím právním předpisem. ​​

 Upozornění

Info​rmace, které souvisely s vykazováním biopaliv do Hlášení/Oznámení o splnění povinnosti zajištění minimálního množství biopaliv pro dopravní účely, nová biopaliva a jejich směsi, u kterých byla zavedena nová označení, byly provedeny aktualizace a vložení nových číselníků v souvislosti s vyplněním hlášení jsou přemístěny do složky „archiv“.​
  
  
  
  
  
Složka: Archiv - předchozí, již neplatné verzeArchiv - předchozí, již neplatné verze04.10.2022 9:10
Informace_24_10368.pdfInformace_24_10368Hlášení dodavatele plynu a biometanu pro dopravní účely a provozovatele dobíjecí stanice dle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů116 KB 15.02.2024 15:22
Metodický pokyn MŽP.pdfMetodický pokyn MŽPAktualizovaný metodický pokyn MŽP ČR (pro osoby autorizované k certifikaci procesu výrobního řetězce udržitelných biopaliv a ověřování zprávy o emisích u dodavatelů motorového benzinu nebo motorové nafty podle § 32 odst. 1 písm. f)646 KB 10.01.2023 10:51
Vzor zprávy o emisích.zipVzor zprávy o emisíchAktualizovaný vzor zprávy o emisích184 KB 10.01.2023 10:57
Aktualizace zprávy o emisích.pdfAktualizace zprávy o emisíchAktualizace Zprávy o emisích72 KB 09.01.2023 15:08
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky