Přihlásit

Biopaliva

 

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, vzniká vybraným osobám, které nakládají s pohonnými hmotami, povinnost zajistit minimální množství biopaliv v distribuovaných pohonných hmotách. 

Osoba je povinna každoročně k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení"), obsahující identifikační údaje a údaje z evidencí. Hlášení se podává na tiskopisu vydaném Generálním ředitelstvím cel.

Osoba, která nesplní zákonem stanovenou povinnost o minimálním podílu biopaliv, je povinna zaplatit pokutu z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které měla dodat na daňové území České republiky v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok.

Správu hlášení a pokuty vykonávají celní úřady.

  
  
  
  
Vypocet_6Pomůcka pro výpočet poplatku za neuvedená biopaliva pro dopravní účely - úprava převedení nadměrného biopaliva pro plnění povinnosti v roce 201129. 12. 201141 KB
Vypocet_7Pomůcka pro výpočet poplatku za neuvedená biopaliva pro dopravní účely pro plnění povinnosti v roce 2012 a 20136. 12. 201325 KB
  
  
  
  
  
Kontakty_2015.pdfKontakty_2015E-mailové adresy na správce daně pro zasílání oznámení o dopravě / dovozu pohonné hmoty obsahujících biopalivo podle § 19 odst. 8331 KB 24. 7. 2015 10:21
Informace_14_4609.pdfInformace_14_4609Informace pro subjekty – možnost osvobození rostlinných olejů použitých164 KB 28. 1. 2014 9:55
Informace_13_57051.pdfInformace_13_57051Splnění kritérií udržitelnosti biopaliv ve vztahu k plnění povinností stanovených zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 103 KB 18. 12. 2013 9:51
Informace_13_10772_3.pdfInformace_13_10772_3Prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv pro účely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních51 KB 8. 7. 2013 14:25
Oznameni.pdfOznameniFormulář oznámení o dovozu pohonných hmot s příměsí biopaliva na území ČR podle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.101 KB 5. 12. 2012 9:27
Informace_12_21629.pdfInformace_12_21629Informace k novele zákona o ochraně ovzduší – problematika prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv199 KB 21. 6. 2012 11:54
Informace_11_00000.pdfInformace_11_00000Novela zákona o ochraně ovzduší80 KB 11. 10. 2011 10:40
Informace_11_01622.pdfInformace_11_01622Podíl ethyltercbutyletheru považovaný za biopalivo dle vyhl. 133/2010 Sb.82 KB 21. 1. 2011 14:54
Informace_10_42504.pdfInformace_10_42504Informace pro subjekty, které jsou povinny podat Hlášení260 KB 22. 12. 2010 14:12
Informace_09_05711.pdfInformace_09_05711Motorová paliva pro lodní a leteckou dopravu v souvislosti s uváděním biopaliv pro dopravní účely73 KB 9. 11. 2009 15:41
Informace_09_04196.pdfInformace_09_04196Doprava PHM obsahující biopalivo - uvádění množství biopaliv v pohonných hmotách na dokladech48 KB 23. 9. 2009 11:27