Přihlásit

Biopaliva

 V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vznikají vybraným osobám, které nakládají s pohonnými hmotami, následující povinnosti

 1. Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok
  • k 31. lednu podat místně příslušnému celnímu úřadu Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok (dále jen "hlášení") - § 19 odst. 8 zákona
  • osoba, která nesplní zákonem stanovenou povinnost o minimálním podílu biopaliv, je povinna zaplatit pokutu z objemu biopaliv, které měla uvést do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo které měla dodat na daňové území České republiky v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za uplynulý kalendářní rok a to ve výši 40 Kč za každý neuvedený litr biopaliva
  • formulář Hlášení pro vyplnění a odeslání zde
 2. Oznámit dovoz PHM obsahující biopalivo
  • dodavatel pohonných hmot, který dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky, nebo který dodává na daňové území České republiky pro dopravní účely pohonné hmoty uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, je povinen na formuláři vydaném Generálním ředitelstvím cel sdělit celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot místo, datum a čas přijetí a stáčení pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biopalivo - § 19 odst. 7 zákona
  • osoba, která celnímu úřadu místně příslušnému podle místa přijetí pohonných hmot nesdělí včas místo, datum a čas přijetí a stočení pohonných hmot, se dopustí správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč
  • formulář Oznámení o dovozu PHM s biopalivem zde
 3. Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku
  • dodavatel pohonných hmot je povinen zajistit, aby v pohonných hmotách, které uvádí do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely v příslušném období nebo které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie a jsou dodávány na daňové území České republiky pro dopravní účely v příslušném období, bylo obsaženo minimální množství biopaliva – 19a odst. 1 zákona
  • oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku je dodavatel pohonných hmot povinen podat celnímu úřadu do 30 dnů po skončení příslušného období
  • dodavatel pohonných hmot, který za příslušné období nesplní povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku, je povinen poskytnout za toto období jistotu na zvláštní účet celního úřadu
  • formulář Oznámení pro vyplnění a odeslání zde

Správu hlášení, oznámení, jistoty a pokuty vykonávají celní úřady.

  
  
  
  
Vypocet_8Pomůcka pro výpočet pokuty/jistoty za neuvedená biopaliva pro dopravní účely pro plnění povinnosti v roce 20161. 1. 201641 KB
  
  
  
  
  
Kontakty_2018.pdfKontakty_2018E-mailové adresy na správce daně pro zasílání oznámení o dopravě / dovozu pohonné hmoty obsahujících biopalivo podle § 19 odst. 8466 KB 8. 6. 2018 9:59
Informace_16_63304.pdfInformace_16_63304Novela zákona o ochraně ovzduší k 1. 7. 2017109 KB 7. 12. 2016 13:47
Informace_14_4609.pdfInformace_14_4609Informace pro subjekty – možnost osvobození rostlinných olejů použitých164 KB 28. 1. 2014 9:55
Informace_13_57051.pdfInformace_13_57051Splnění kritérií udržitelnosti biopaliv ve vztahu k plnění povinností stanovených zákonem č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 103 KB 18. 12. 2013 9:51
Informace_13_10772_3.pdfInformace_13_10772_3Prokázání splnění kritérií udržitelnosti biopaliv pro účely zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních51 KB 8. 7. 2013 14:25
1 - 5Další