Z historie

První číslo služebního časopisu Clo – Douane bylo vydáno již v r. 1967.  Střídala se období, kdy časopis vycházel jako čtrnáctideník nebo měsíčník. Poslední roky vychází pouze v měsíčních intervalech. Zaměření časopisu je odborné.

Jaká je současná tvář časopisu?

Obsahuje 20 tiskových stran, má barevnou obálku. Náplní jsou stálé rubriky (např. Kronika jubilantů – Blahopřejeme, nebo Napsali o nás) a speciální stati s odbornou tématikou. Poradním orgánem vydavatele je devatenáctičlenná redakční rada,  jež je jmenována generálním ředitelem Generálního ředitelství cel.

Květen-2019.pdf

 

Pravidelný náklad je 3000 ks a je distribuován jak do řad celní správy (celníkům, zaměstnancům, důchodcům), tak i mimo ni (zástupcům firem a zahraničním celním správám). Tiskárenské práce provádí UNIPRESS, spol. s r. o., Svobodova 1431, 511 01Turnov.

 

Redakci vede šéfredaktor Petr Pour.

Členové redakční rady:

Mgr. Bc. Eva Vaňková (předsedkyně), Bc. Nina Psotová (jednatelka), Bc. Marie Bortlová, Mgr. Emanuel Breicha, Ing. Jitka Fajstavrová, Lenka Havelková, Mgr. Dušan Janiš, Ing. Martina Kaňková, Ing. Václav Kánský, Ivana Kurková, Otto Mach,  Yvona Matějková, Ing. Šárka Miškovská, Jiří Nejedlý DiS., Bc. Martin Stočes, Mgr. Lada Temňáková, Ing. Pavla Zdobnická, Richard Zeman

Kontakty:

Petr Pour

tel.: 731 161 874, 261 332 932

e-mail: Pour@cs.mfcr.cz  

 

Redakce: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

MK ČR E 5013

ISSN 0323-0023

 

Předplatné:

Bc.Nina Psotová, e-mail psotova@cs.mfcr.cz, tel. 261 332 931

Předplatné pro firmy: 600,- Kč/ročně

Stránka byla publikována dne: 3. 1. 2020 11:16