CZ EN Translate
Menu

Online formuláře pro podání

 Poštovní zásilky ze zemí mimo EU

 Spotřební daně

  • Zde jsou zobrazeny pouze formuláře, které umožňují přímé vyplnění a odesláni Vašeho podání. Přehled všech formulářů pro oblast spotřebních daní naleznete zde Daňové formuláře.
  • Žádost o povolení/změnu elektronické komunikace se systémy celní správy v daňové oblasti (systém EMCS, povinné značení lihu a pod.) naleznete zde.

 Celní řízení

​​Zde jsou zobrazeny pouze formuláře, které umožňují přímé vyplnění a odesláni Vašeho podání.

 Formuláře celní řízení

 Než začnete používat formuláře online

​ Celní správa podle § 72 odst. 5 písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,  § 4 vyhlášky č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky,  § 12c vyhlášky č. 334/2013 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu, ve znění vyhlášky č. 610/2020 Sb., a § 7c vyhlášky č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, přijímá formulářová podání  ve formě strukturované XML zprávy. Celní správou publikované FO/ZFO formuláře jsou technickým nástrojem pro vytvoření takového podání, který umožňuje uživatelsky přívětivým způsobem takovou XML zprávu vytvořit, bez nutné technické znalosti tohoto formátu a jeho struktury. Po vyplnění formuláře je následně při odeslání vygenerována XML zpráva (společně s dalšími soubory), jako hlavní nositel informace a vlastního podání. Pro bezproblémové zpracování Vámi podaného formulářového podání ve formě XML zprávy, vytvořeného pomocí FO/ZFO formuláře publikovaného celní správou, doporučujeme zasílat všechny soubory vygenerované při jeho odesílání nejlépe prostřednictvím tohoto formuláře.

Inteligentní formuláře (ZFO) - umožňují přímé vyplnění a odeslání dat správci daně přes datovou schránku nebo e-podatelnu; Výhodou inteligentního formuláře je rovněž to, že po jeho vyplnění jej lze uložit do souboru XML; Opětovným načtením XML souboru lze obsah formuláře měnit, ukládat a kdykoliv z něj vytvořit soubor PDF.

Používání inteligentních formulářů (ZFO) je preferovanou variantou podávání daňových tiskopisů. Používání tohoto typu formuláře vyžaduje instalaci "plug-in" prvků. Postup pro instalaci těchto prvků je uveden Instalace_pluginu.pdf. ​

​Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde​.​

Skočit na začátek stránky