Přihlásit

Online formuláře pro podání

 Než začnete používat formuláře online

 

Než začnete používat formuláře online
Inteligentní formuláře (ZFO) - umožňují přímé vyplnění a odeslání dat správci daně přes datovou schránku nebo e-podatelnu; Výhodou inteligentního formuláře je rovněž to, že po jeho vyplnění jej lze uložit do souboru XML; Opětovným načtením XML souboru lze obsah formuláře měnit, ukládat a kdykoliv z něj vytvořit soubor PDF.
Používání inteligentních formulářů (ZFO) je preferovanou variantou podávání daňových tiskopisů. Používání tohoto typu formuláře vyžaduje instalaci "plug-in" prvků. Postup pro instalaci těchto prvků je uveden Instalace_pluginu.pdf

Instalační balíček pluginu FormApps_Plugin_1_29_0_79.zip 

Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde​.

Informace k odesílání formulářů pomocí datových stránek systému ISDS

 Spotřební daně

  • Zde jsou zobrazeny pouze formuláře, které umožňují přímé vyplnění a odesláni Vašeho podání. Přehled všech formulářů pro oblast spotřebních daní naleznete zde Daňové formuláře.
  • Žádost o povolení/změnu elektronické komunikace se systémy celní správy v daňové oblasti (systém EMCS, povinné značení lihu a pod.) naleznete zde.

 Celní řízení

​​Zde jsou zobrazeny pouze formuláře, které umožňují přímé vyplnění a odesláni Vašeho podání.