Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, 50101
Telefon: +420 495 756 111
Fax: +420 495 756 200

El.podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: 64anzhu

Vedení:
plk. Mgr. Leoš Bouda - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Tomáš Junek - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Pokladna: otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní době

Příjem hotovosti a potvrzení o bezdlužnosti je zajištěno na všech pracovištích Celního úřadu pro Královéhradecký kraj.

Celní a daňové řízení je v Hradci Králové vykonáváno na detašovaném pracovišti celního úřadu na adrese Vážní 1000

Odbor 2  - Celní:  +420 495 756 101
Odbor 3  - Daňový: +420 495 756 106 

Na níže uvedeném odkazu najdete předčíslí a čísla účtů k placení spotřebních a ekologických daní:

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/Stranky/detasovane-pracoviste-celniho-uradu-pro-kralovehradecky-kraj.aspx

Odbor 4 -  Správy příjmů a vymáhání: +420 495 756 114  (Vymáhání - exekuční řízení)

                                                                     +420 495 756 164  (Správy příjmů - platby nedoplatků) 

Oddělení 05 - Ochrany duševního vlastnictví: +420 495 756 267
http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/kontakty.aspx


Elektronická podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz Kód datové schránky:     64anzhu

 
Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj:
Územní pracoviště v Jičíně, Havlíčkova 56 - oddělení celní, daňové
Územní pracoviště v Náchodě, Českých bratří 488 - oddělení celní a daňové je dislokováno na adrese: Broumovská 349
Územní pracoviště v Trutnově, Lužická 10 - oddělení daňové

15.02.2019
Hradečtí celníci zajistili 1500 kilogramů tabáku

Hradečtí celníci zajistili 1500 kilogramů tabáku

Hlídka mobilního celního dohledu královéhradeckých celníků zastavila v minulých dnech v příhraničí s Polskem dodávkový automobil Fiat Ducato polské imatrikulace, který převážel sur...

08.02.2019
Hradečtí celníci bilancovali rok 2018

Hradečtí celníci bilancovali rok 2018

Královéhradečtí celníci odhalili v roce 2018 téměř 19 tisíc tablet léků zneužívaných k výrobě drog, 507 gramů pervitinu, 825 gramů hašiše nebo například 145 tablet extáze.