Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, 50101
Telefon: +420 495 756 111
Fax: +420 495 756 200

El.podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: 64anzhu

Vedení:
plk. Mgr. Leoš Bouda - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Tomáš Junek, MBA - 1. zástupce ředitele celního úřadu
zde

Úřední hodiny v době nouzového stavu:
Po 9:00 - 14:00
St 12:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna a pokladna:
otevřeny denně v úředních hodinách

KORONAVIRUS COVID-19

 

V souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření stanovuje Celní úřad pro Královéhradecký kraj pro styk s veřejností úřední hodiny na všech jeho pracovištích v pondělí od 9:00 do 14:00 hodin, ve středu od 12:00 do 17:00 hodin; přičemž v agendě celního řízení je stanoven rozsah úředních hodin v pondělí až  čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

 Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 je vstup do prostor Celního úřadu pro Královéhradecký kraj povolen pouze v ochranných prostředcích dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

V prostorách celního úřadu bude mezi osobami dodržován odstup minimálně 2 metry. Osobám s příznaky respiračního onemocnění nebo s tělesnou teplotou ≥ 37,3 ℃ je vstup do objektu celního úřadu zakázán.

Celní správa České republiky žádá veřejnost, aby v maximální možné míře využívala bezhotovostní platební styk a elektronickou, písemnou či telefonickou formu komunikace.

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Pokladna je zřízena na následujících pracovištích: Celní úřad pro Královéhradecký kraj, Detašované pracoviště v Hradci Králové, Územní pracoviště v Náchodě.

Informace o adresách pokladních míst a příjmu plateb

-----------------------------------------------------------------------------------

Celní a daňové řízení je v Hradci Králové vykonáváno na Detašovaném pracovišti celního úřadu, na adrese Vážní 1000

------------------------------------------------------------------

Odbor 4 -  Správy příjmů a vymáhání: +420 495 756 114  (Vymáhání - exekuční řízení)

                                                                     +420 495 756 164  (Správy příjmů - platby nedoplatků) 

Oddělení 05 - Ochrany duševního vlastnictví: +420 495 756 267
http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/kontakty.aspx


 
20.10.2020
Celníci zadrželi grily s designem lotusu

Celníci zadrželi grily s designem lotusu

V minulých dnech provedli celníci kontrolu ve skladovacích prostorech jedné z královéhradeckých společností, kterou si ke kontrole vytipovali na základě podnětu a následné vlastní ...