Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Bohuslava Martinů 1672/8a, Hradec Králové, 50101
Telefon: +420 495 756 111
Fax: +420 495 756 200

El.podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: 64anzhu

Vedení:
plk. Mgr. Leoš Bouda - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Tomáš Junek, MBA - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

KORONAVIRUS COVID-19

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 je vstup do prostor Celního úřadu pro Královéhradecký kraj povolen pouze v ochranných prostředcích dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Toto opatření je platné od 10. září 2020 do odvolání.

Celní správa České republiky žádá veřejnost, aby v maximální možné míře využívala bezhotovostní platební styk a elektronickou, písemnou či telefonickou formu komunikace.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pokladna: otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní době

Detašované pracoviště: bližší údaje - viz kontaktyCelní a daňové řízení je v Hradci Králové vykonáváno na detašovaném pracovišti celního úřadu na adrese Vážní 1000

Odbor 2  - Celní:      +420 495 756 101
Odbor 3  - Daňový:  +420 495 756 106    
                                    +420 725 251 664

Na níže uvedeném odkazu najdete předčíslí a čísla účtů k placení spotřebních a ekologických daní:

https://www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kralovehradecky-kraj/Stranky/detasovane-pracoviste-celniho-uradu-pro-kralovehradecky-kraj.aspx

Odbor 4 -  Správy příjmů a vymáhání: +420 495 756 114  (Vymáhání - exekuční řízení)

                                                                     +420 495 756 164  (Správy příjmů - platby nedoplatků) 

Oddělení 05 - Ochrany duševního vlastnictví: +420 495 756 267
http://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-dusevniho-vlastnictvi/Stranky/kontakty.aspx


Elektronická podatelna: podatelna550000@cs.mfcr.cz Kód datové schránky:     64anzhu

 

Územní pracoviště Celního úřadu pro Královéhradecký kraj:
Územní pracoviště v Náchodě, Českých bratří 488 - oddělení celní a daňové je dislokováno na adrese: Kladská 272


03.09.2020
Hradečtí celníci zadrželi pět kvízomatů

Hradečtí celníci zadrželi pět kvízomatů

V rámci celorepublikové kontrolní akce GARDE navštívili v minulých dnech královéhradečtí celníci dva předem vytipované podniky, jež provozují hazardní hry.

17.07.2020
Hradečtí celníci uložili pokuty za desetitisíce

Hradečtí celníci uložili pokuty za desetitisíce

V rámci celorepublikové kontrolní akce Vignette 2020 zaměřili hradečtí celníci svoji kontrolní činnost primárně na vozidla pohybující se bez uhrazeného poplatku za použití dálnice ...