gr.png

genmjr. Mgr. Milan Poulíček
generální ředitel Generálního ředitelství cel

Narozen: 1966


Vzdělání:
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

Praxe:
celník od roku 1987

1992 náměstek ředitele Celního úřadu Rozvadov
1995 vedoucí pobočky Celního úřadu Rozvadov - dálnice
1997 zástupce ředitele a ředitel Odboru pátrání Celního ředitelství Plzeň
2003 ředitel Odboru pátrání Generálního ředitelství cel
2016 Generální finanční ředitelství

Zájmy:
rodina, sport – jízda na kole, plavání, literatura

Kotraba Pavel na intranet.jpg

plk. Mgr. Pavel Kotraba

1. zástupce generálního ředitele GŘC

Narozen: 1970

Vzdělání: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., Evropská studia a veřejná správa

Praxe: celník od roku 1994

1994 – Celní ředitelství Plzeň, oddělení 31- Odhalování organizované trestné činnosti
(referent, vedoucí referátu, vedoucí oddělení, zástupce ředitele odboru)
2012 – Generální ředitelství cel, odbor 31 – Pátrání (vedoucí expozitury)
2013 – Generální ředitelství cel, samostatné oddělení 050 – Vnitřních činností (vedoucí samostatného oddělení)
2016 – Generální ředitelství cel, odbor 10 – Kanceláře GŘ (ředitel odboru)
2017 – Generální ředitelství cel, odbor 50 – Vnitřních činností (ředitel odboru)

Zájmy: sport, kultura

 

Trousil.jpgplk. Mgr. Jiří Trousil
Zástupce generálního ředitele a ředitel odboru mezinárodního a vztahů k veřejnosti

Narozen 1962
 
Vzdělání: Univerzita Karlova, Fakulta právní

Praxe: Celník od roku 1985
1985 celník, Celnice Ruzyně
1990 celník, protidrogové oddělení, Ústřední celní správa
1993 celník, oddělení boje proti podloudnictví, Generální ředitelství cel
1994 ředitel odboru boje proti podloudnictví, Generální ředitelství cel
1997 zástupce ředitele odboru boje proti podloudnictví, Generální ředitelství cel
2005 zástupce ředitele odboru pátrání a vedoucí národní koordinační jednotky, Generální ředitelství cel
2017 zástupce ředitelky odboru mezinárodního a vztahů k veřejnosti

Zájmy: Historie, turistika, sport – volejbal, atletika, fotbal
slachta.jpg

 plk. Mgr. Robert Šlachta
zástupce generálního ředitele GŘC a ředitel sekce 03 Pátrání

Narozen: 1971

Vzdělání: Masarykova univerzita Brno, fakulta pedagogická

Praxe: celník od roku 2016
1991 - 1992 PČR - OOP Pohořelice policista
1992 - 1995 PČR - Zásahová jednotka policista
1995 - 1998 PČR - ÚOOZ - expozitura Brno policista
1998 - 2002 PČR - ÚOOZ - expozitura Brno vedoucí oddělení
2002 - 2004 PČR - ÚOOZ Národní protidrogová centrála vedoucí oddělení
2004 - 2007 PČR - Národní protidrogová centrála zástupce ředitele
2007 - 2008 PČR- ÚSKPV zástupce ředitele
2008 - 2016 PČR – ÚOOZ ředitel

Zájmy:  sport, příroda

 Seznam vedoucích pracovníků Celní správy České republiky, kontakty, životopisy                 

              

 

 

Stránka byla publikována dne: 28. 6. 2019 12:15