CZ EN Translate
Menu

Tabákové výrobky

Tabákovými výrobky podle zákona o spotřebních daních jsou
  1. cigarety
  2. doutníky a cigarillos
  3. tabák ke kouření.

Tabák ke kouření se dále člení do 3 podkategorií na tabák řezaný (popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování), tabákový odpad (upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který je m​ožné kouřit) a tabák ke kouření (obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret). 

Aktuální sazby daně u tabákových výrobků

Výpočet výše spotřební daně z tabákových výrobků

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.

Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety.  Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce se považuje za další 1 kus cigarety.  Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako ​součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

  
  
  
  
  
Sazby daně tabákových výrobků - pro veřejnost.pdfSazby daně tabákových výrobků - pro veřejnostPřehled sazeb spotřební daně z tabákových výrobků323 KB 15.03.2024
Informace_24_10138.pdfInformace_24_10138Stanovení váženého cenového průměru cigaret pro rok 202497 KB 15.02.2024
Informace_24_1112.pdfInformace_24_1112 Informace ke změnám zákona o spotřebních daní v oblasti tabákových výrobků123 KB 10.01.2024
Informace_22_11662.pdfInformace_22_11662Stanovení váženého cenového průměru cigaret pro rok 202295 KB 18.02.2022
Informace_21_21933.pdfInformace_21_21933Doprodej cigaret a zahřívaných tabákových výrobků se starou sazbou daně 168 KB 20.04.2021
Informace_21_9612.pdfInformace_21_9612Stanovení váženého cenového průměru cigaret pro rok 2021125 KB 16.02.2021
Informace_20_22716.pdfInformace_20_22716Prodloužení lhůty pro doprodej cigaret se starou sazbou daně 377 KB 06.05.2020
Informace_20_2418.pdfInformace_20_2418Výklad pojmu „použitelnost“ sazeb daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků pro účely ustanovení §§ 118a –118c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních461 KB 17.01.2020
Informace_19-24642.pdfInformace_19-24642Časový harmonogram "přechodu" na nový vzor tabákové nálepky634 KB 15.05.2019
Informace_18_18782_2.pdfInformace_18_18782_2Stanovení váženého cenového průměru pro rok 2018206 KB 04.04.2018
1 - 10Další
  
  
  
  
Sazba Q.zipSazba QAktualizované formuláře pro registraci cen - sazba Q (účinné od 1. 2. 2024)12.12.2023 9:14
Skočit na začátek stránky