Přihlásit

Tabákové výrobky

Tabákovými výrobky podle zákona o spotřebních daních jsou
  1. cigarety
  2. doutníky a cigarillos
  3. tabák ke kouření.

Tabák ke kouření se dále člení do 3 podkategorií na tabák řezaný (popřípadě jinak dělený, kroucený nebo lisovaný do desek, způsobilý ke kouření bez dalšího průmyslového zpracování), tabákový odpad (upravený pro prodej konečnému spotřebiteli, který je možné kouřit) a tabák ke kouření (obsahující více než 25 % hmotnosti tabákových částic užších než 1 mm; jedná se o jemně řezaný tabák určený pro ruční výrobu cigaret). 

Výpočet výše spotřební daně z tabákových výrobků

Výše daně u cigaret při použití pevné části a procentní části sazby daně se vypočítá jako součet následujících položek:

  • součin procentní části sazby daně a ceny pro konečného spotřebitele těchto cigaret dělený stem,
  • součin pevné části sazby daně a počtu kusů. Základem daně pro procentní část daně u cigaret je cena pro konečného spotřebitele. Základem daně pro pevnou část daně u cigaret je množství vyjádřené v kusech.

Tabákový provazec v délce do 80 mm včetně se považuje za 1 kus cigarety.  Tabákový provazec delší než 80 mm, ne však delší než 110 mm, se považuje za 2 kusy cigaret. Tabákový provazec delší než 110 mm, ne však delší než 140 mm, se považuje za 3 kusy cigaret. Každých dalších, i započatých, 30 mm tabákového provazce se považuje za další 1 kus cigarety.  Je-li výše daně u cigaret vypočtená při použití pevné a procentní části sazby daně nižší než výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně, použije se výše daně vypočtená při použití minimální sazby daně.

Výše daně u doutníků, cigarillos a tabáku ke kouření se vypočítá jako součin základu daně a pevné sazby daně, přičemž pro výpočet daně z tabáku ke kouření je rozhodující hmotnost tabáku ke kouření v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Základem daně u doutníků a cigarillos je množství vyjádřené v kusech a u tabáku ke kouření množství vyjádřené v kilogramech.

  
  
  
  
  
Informace_20_22716.pdfInformace_20_22716Prodloužení lhůty pro doprodej cigaret se starou sazbou daně 377 KB 6. 5. 2020
Informace_20_2418.pdfInformace_20_2418Výklad pojmu „použitelnost“ sazeb daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků pro účely ustanovení §§ 118a –118c zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních461 KB 17. 1. 2020
Sazby daně tabákových výrobků.pdfSazby daně tabákových výrobkůPřehled jednotlivých sazeb spotřební daně z tabákových výrobků včetně příslušného písmene abecedy charakterizujícího příslušnou sazbu daně  a uváděného na tabákových nálepkách681 KB 14. 1. 2020
Informace_19-24642.pdfInformace_19-24642Časový harmonogram "přechodu" na nový vzor tabákové nálepky634 KB 15. 5. 2019
Informace_18_18782_2.pdfInformace_18_18782_2Stanovení váženého cenového průměru pro rok 2018206 KB 4. 4. 2018
Definice doutníku pro potřeby zákona o SPD.PDFDefinice doutníku pro potřeby zákona o SPDDefinice doutníku pro potřeby zákona o SPD510 KB 12. 2. 2018
Informace_17_16079_3.pdfInformace_17_16079_3Stanovení váženého cenového průměru pro rok 2017256 KB 8. 3. 2017
Informace_14_00852_5.pdfInformace_14_00852_5Uplatnění věrnostních bodů k nákupu tabákových výrobků na čerpacích stanicích 92 KB 7. 4. 2014
Informace_13_01525.pdfInformace_13_01525Informace k možnosti užití samoobslužných elektrických plniček cigaretových dutinek v prodejnách tabáku78 KB 15. 3. 2013
  
  
  
  
Sazba Z.zipSazba ZAktualizované formuláře pro registraci cen - sazba daně Z3. 1. 2020 9:15
Sazba V.zipSazba VAktualizované formuláře pro registraci cen - sazba daně V (od 1.1.2018)15. 11. 2019 12:45
Registrace cen cigaret-Sazba V.zipRegistrace cen cigaret-Sazba VFormuláře pro registraci cen a objednávky TN - nová sazba daně od 1.1.201822. 9. 2017 13:12
Navrh-zmena registrace TV_100r_2017.zipNavrh-zmena registrace TV_100r_2017Návrh na registraci změny cen pro konečného spotřebitele u cigaret od 1.1.2017 - formulář 100 řádků19. 10. 2016 12:05
1 - 4Další