CZ EN Translate
Menu

Mák setý a konopí

​​​Legislat​​ivní úprava oblasti pěstování máku setého a konopí v ČR

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně​​ některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ke dni 1.1.2022 došlo k novelizaci zákona č. 167/1998 Sb. Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizací se mění Ohlašovací povinnost osob pěstujících rostliny technického konopí dle § 29b písm. a).

Osoby pěstující rostliny technického konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě

a)      do jednoho měsíce od osevu nebo výsadby

1. výměru pozemků osetých či osázených rostlinami technického konopí, včetně názvu použité odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),

2. odhad výměry pozemků, na nichž budou pěstovány rostliny technického konopí v příštím pěstebním cyklu,

​b)     v průběhu vegetace a sklizně nebo při zneškodňování rostlin technického konopí údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění rostlin technického konopí, rostlin technického konopí ponechaných na pozemku nebo sklizených, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h) nebo identifikačního čísla půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, evidence půdy10i), a to nejpozději do 5 dnů před provedením sklizně nebo zneškodnění,

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku

​1. výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté či osázené rostlinami technického konopí, výměru pozemků, ze kterých byly sklizeny rostliny technického konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy10g), čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území10h), nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy10i),

2. množství v příslušném kalendářním roce sklizeného technického konopí a semene konopí.​

Pěstitelé máku setého hlášení dle § 29 písm. a) b) c) a rostlin technického konopí dle § 29b písm. a), b) c) mohou využít možnosti online aplikace pro elektronické podání, která je umístěna na stránkách webu celní správy.


Přesný odkaz na aplikaci je: ​

https://app.celnisprava.cz/MAKPublic/Home/Index​​


Vyhláška č. 151/2005​​​ Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí


Tisko​​pisy

Tiskopis dle § 29 písm. a) zákona č 167_1998 Sb. (mák setý).docx

Tiskopis dle § 29 písm. b) zákona č. 167_1998 Sb. (mák setý) .docx

Tiskopis dle § 29 písm. c) zákona č. 167_1998 Sb. (mák setý).docx

Tiskopis dle § 29 písm. c) bod 3 zákona č. 167_1998 Sb. (mák setý) .docx

Tiskopis dle § 29b písm. a) zákona č. 167_1998 Sb. (konopí) .docx

Tiskopis dle § 29b písm. b) zákona č. 167_1998 Sb. (konopí).docx

Tiskopis dle § 29b písm. c) zákona č. 167_1998 Sb. (konopí) .docx


Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí a nakládání s nimi.pdf

​​UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY PROVÁDĚJÍCÍ ČIŠTĚNÍ MAKOVÝCH SEMEN NA MOŽNOST PŘECHODU OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI Z PĚSTITELE NA SUBJEKT, KTERÝ PROVEDL ODDĚLENÍ MAKOVÝCH SEMEN OD MAKOVINY.

V případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen.

V obou uvedených případech platí, že lhůta pro předání hlášení o zneškodnění celnímu úřadu pěstitelem nebo osobou provádějící čištění semen je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla takto získána.   


​Kontrolní činnost celních orgánů Ověřování údajů z hlášení osob na celním úřadě

  • Ověřování údajů z hlášení v místě pěstování
  • Ověřování údajů z hlášení u osob pěstujících mák setý nebo konopí
  • Kontrola sklizně
  • Kontrola nakládání s makovinou (skladování a přeprava v rámci dovozu nebo vývozu).

​Odrůdy máku setého a konopí  Zákon č.219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Státní odrůdová kniha – úřední seznam odrůd rostlin zaregistrovaných v ČR (§ 2 písm. z).
Společný katalog odrůd na stránkách ÚKZUZu – seznam odrůd druhů máku setého a druhů konopí sestavený příslušným orgánem ES na základě národních seznamů odrůd členských států.

Též dostupné v pravidelně aktualizovaných souborech: 

​​Společný katalog odrůd máku setého konsolidovaná verze pr​osinec 2021 .pdf

Společný katalog odrůd rostlin technického konopí konsolidovaná verze prosinec 2021.pdf

Makovina – zneškodnění, dovoz, vývoz 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Statistika pěstování máku setého a konopí

Data o pěstování máku březen 2023.pdf

Data o pěstování konopí březen 2023.pdf

Kdy pěstitel konopí nemusí plnit ohlašovací povinnost, kdy mu ohlašovací povinnost naopak vzniká a kdy je potřeba pro pěstování konopí dokonce licence?

 

Stránka byla publikována dne: 13.04.2023 6:16
Skočit na začátek stránky