​Legislativní úprava oblasti pěstování máku setého a konopí v ČR
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí
​​

UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY PROVÁDĚJÍCÍ ČIŠTĚNÍ MAKOVÝCH SEMEN NA MOŽNOST PŘECHODU OHLAŠOVACÍ   

 POVINNOSTI Z PĚSTITELE NA SUBJEKT, KTERÝ PROVEDL ODDĚLENÍ MAKOVÝCH SEMEN OD MAKOVINY.

V případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen.

V obou uvedených případech platí, že lhůta pro předání hlášení o zneškodnění celnímu úřadu pěstitelem nebo osobou provádějící čištění semen je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla takto získána.    Tiskopis dle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý)
Tiskopis dle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí)  Tiskopis dle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý)  Tiskopis dle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí) Tiskopis dle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý) Tiskopis dle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí) 

Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi 

Ohlašovací povinnost pěstitele konopí.pdf

Ohlašovací povinnost pěstitele máku.pdf

 

Předání údajů o pěstování máku a konopí pomocí elektronického formuláře https://app.celnisprava.cz/MAKPublic/Home/Index

Oznámení o nefunkčnosti aplikace:

Oznamujeme pěstitelům máku a konopí, kteří hodlají pro odeslání svých hlášení použít aplikaci „Předání údajů o pěstování máku pomocí elektronického formuláře", že ve velké většině případů lze očekávat problémy s odesláním hlášení z důvodu výskytu chyby v aplikaci! Odstranění závady může trvat nejméně 1 až 2 měsíce. Proto pěstitele prosíme o trpělivost a doporučujeme, aby průběžně sledovali situaci na těchto webových stránkách. Pěstitele žádáme, aby použili jiný způsob předání hlášení místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování (například poštou, nebo datovou schránkou)".

Děkujeme Vám za pochopení.

Bc. Jiří Holoubek, odbor 33 Generálního ředitelství cel, odbor Dohledu.

 

​Kontrolní činnost celních orgánů Ověřování údajů z hlášení osob na celním úřadě

Ověřování údajů z hlášení v místě pěstování
Ověřování údajů z hlášení u osob pěstujících mák setý nebo konopí
Kontrola sklizně
Kontrola nakládání s makovinou (skladování a přeprava v rámci dovozu nebo vývozu).

Odrůdy máku setého a konopí  Zákon č.219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Státní odrůdová kniha – úřední seznam odrůd rostlin zaregistrovaných v ČR (§ 2 písm. z).
          

Společný katalog odrůd na stránkách ÚKZUZu – seznam odrůd druhů máku setého a druhů konopí sestavený příslušným orgánem ES na základě národních seznamů odrůd členských států.

Též dostupné v pravidelně aktualizovaných souborech:

Společný katalog odrůd konopí konsolidovaná verze červen 2019.pdf 

Společný katalog odrůd máku setého konsolidovaná verze červen 2019.pdf

 

Makovina – zneškodnění, dovoz, vývoz 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

 

Statistika pěstování máku setého a konopí

Data o pěstování konopí do června 2019.pdf 

Data o pěstování máku červen 2019.pdf

 

Kdy pěstitel konopí nemusí plnit ohlašovací povinnost, kdy mu ohlašovací povinnost naopak vzniká a kdy je potřeba pro pěstování konopí dokonce licence?

 

Stránka byla publikována dne: 8. 7. 2019 8:57