CZ EN Translate
Menu

Mák setý a konopí

​​Legislativní úprava oblasti pěstování máku setého a konopí v ČR
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí

Přehled kompetencí úřadů, které řeší problematiku konopí

​​UPOZORNĚNÍ PRO SUBJEKTY PROVÁDĚJÍCÍ ČIŠTĚNÍ MAKOVÝCH SEMEN NA MOŽNOST PŘECHODU OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI Z PĚSTITELE NA SUBJEKT, KTERÝ PROVEDL ODDĚLENÍ MAKOVÝCH SEMEN OD MAKOVINY.

V případě, že čištění makových semen provádí jiná osoba, než je pěstitel a pěstitel zpětně neodebere makovinu pocházející z vyčištěných makových semen, přechází povinnost předat hlášení o zneškodnění na osobu, která prováděla čištění těchto semen.

V obou uvedených případech platí, že lhůta pro předání hlášení o zneškodnění celnímu úřadu pěstitelem nebo osobou provádějící čištění semen je nejméně 5 dní před provedením zneškodnění makoviny, která byla takto získána.    

Tiskopis dle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý)
Tiskopis dle § 29 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí) 
Tiskopis dle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý) 
Tiskopis dle § 29 písm. b) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí)
Tiskopis dle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb. (mák setý)
Tiskopis dle § 29 písm. c) zákona č. 167/1998 Sb. (konopí) 
Způsob vyplňování formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a nakládání s nimi 

Ohlašovací povinnost - Konopí.pdf

Ohlašovací povinnost - Mák.pdf

Předání údajů o pěstování máku a konopí pomocí elektronického formuláře https://app.celnisprava.cz/MAKPublic/Home/Index

​Kontrolní činnost celních orgánů Ověřování údajů z hlášení osob na celním úřadě

Ověřování údajů z hlášení v místě pěstování
Ověřování údajů z hlášení u osob pěstujících mák setý nebo konopí
Kontrola sklizně
Kontrola nakládání s makovinou (skladování a přeprava v rámci dovozu nebo vývozu).

​Odrůdy máku setého a konopí  Zákon č.219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

Státní odrůdová kniha – úřední seznam odrůd rostlin zaregistrovaných v ČR (§ 2 písm. z).
Společný katalog odrůd na stránkách ÚKZUZu – seznam odrůd druhů máku setého a druhů konopí sestavený příslušným orgánem ES na základě národních seznamů odrůd členských států.

Též dostupné v pravidelně aktualizovaných souborech: 

Společný katalog odrůd konopí konsolidovaná verze 26.6.2020.pdf

Společný katalog odrůd máku setého konsolidovaná verze 26.6.2020.pdf

Makovina – zneškodnění, dovoz, vývoz 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Statistika pěstování máku setého a konopí

Data o pěstování konopí - do srpna 2020.pdf

Data o pěstování máku - do srpna 2020.pdf

Kdy pěstitel konopí nemusí plnit ohlašovací povinnost, kdy mu ohlašovací povinnost naopak vzniká a kdy je potřeba pro pěstování konopí dokonce licence?

 

Stránka byla publikována dne: 04.03.2021 7:32
Skočit na začátek stránky