Přihlásit

Informace k povinnému značení lihu

Ve Sbírce zákonů v částce 117 byl dne 2. října 2013 vyhlášen zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném značení lihu“), který nabude účinnosti dnem 1. 12. 2013.​

Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit potřebnou ochranu spotřebitelů lihu.

Informace pro subjekty z této oblasti budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách v části Informace.

Upozorňujeme, že veškeré žádosti podle nového zákona o povinném značení lihu je třeba směřovat přímo na konkrétního správce spotřební daně. V případě, že podání není učiněno příslušnému správci daně, může dojít k uplynutí stanovených lhůt.

Datové schránky jednotlivých správců spotřební daně

​​​
 

  
  
  
  
Informace_20_8355.pdf
  
Množství lihu, který lze označit kontrolními páskami, při poskytnutí snížené kauce6. 3. 2020
Informace_19_57416.pdf
  
Prodej lihu osobou povinnou značit líh ve volném daňovém oběhu27. 11. 2019
Informace_19_11997.pdf
  
Informace k registru osob povinných značit líh a distributorů lihu29. 3. 2019
Informace_19_10699.pdf
  
Informace ke značení lihu osobou (provozovatelem daňového skladu), která není jeho vlastníkem5. 3. 2019
Integrační_rozhraní_KPInfo.zip
  
Popis a použití integračního rozhraní aplikace KP Info26. 10. 2018
Informace_18_49362.pdf
  
Dovoz lihu pro osobní potřebu25. 9. 2018
Oznámení.pdf
  
Informace o změně povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO od 1. 7. 20171. 3. 2017
Informace_16_50525.pdf
  
Informace k provádění ochutnávek lihovin14. 10. 2016
1 - 8Další
  
  
  
  
Zadost_IR_ORO.pdf
  
Žádost o použití integračního rozhraní pro webovou službu ORO - Aktualizace k 1.9.20151. 9. 2015 11:39
IR_ORO_Web_Klient.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.0.022. 12. 2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.1.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.1.0 - platná od 1. 1. 201522. 12. 2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.2.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.2.0 - platné od 24.1.201724. 1. 2017 14:18
  
  
  
  
Oznameni_SpecRozh_5.zip
  
Přehled typů oznámení distributora a osoby povinné značit líh (§ 12a, § 38 a § 43 ZPZL)19. 7. 2017 12:05
Podepisovací komponenta ActiveXSigner 1.0.2.0.zip
  
Podepisovací komponenta 25. 11. 2016 9:22
XSignInstall.zip
  
Podepisovací komponenta ver.1.2.1                         9. 7. 2015 14:31
sha2check_3.2.0.zip
  
Opravný script pro CSP v certifikátech verze 3.2.0       9. 7. 2015 14:30
Zaznam_VIKP.zip
  
Záznam o výsledku inventury kontrolních pásek ve formátu MS Excel14. 1. 2015 10:21
1 - 5Další