CZ EN Translate
Menu

Informace k povinnému značení lihu

Ve Sbírce zákonů v částce 117 byl dne 2. října 2013 vyhlášen zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném značení lihu“), který nabude účinnosti dnem 1. 12. 2013.​

Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit potřebnou ochranu spotřebitelů lihu.

Informace pro subjekty z této oblasti budou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách v části Informace.

Upozorňujeme, že veškeré žádosti podle nového zákona o povinném značení lihu je třeba směřovat přímo na konkrétního správce spotřební daně. V případě, že podání není učiněno příslušnému správci daně, může dojít k uplynutí stanovených lhůt.

Datové schránky jednotlivých správců spotřební daně

​​​
 

  
  
  
  
Informace_22_27071.pdf
  
Typy oznámení o prodeji nebo jiném převodu lihu24.05.2022
Informace_22_15495.pdf
  
Informace o vracení kontrolních pásek ke značení lihu použitých ke značení lihu (aktualizace Informace_15_37663)21.03.2022
Informace_22_15484.pdf
  
Množství lihu, které lze označit kontrolními páskami při poskytnutí snížené kauce osobou povinnou značit líh (aktualizace Informace_21_21091)21.03.2022
Informace_21_30217.pdf
  
Nákup vybraných výrobků v internetových obchodech se sídlem v jiném členském17.06.2021
Informace_21_20507.pdf
  
Roční limit odběru kontrolních pásek a nabytí lihu19.04.2021
Informace_21_21091.pdf
  
Množství lihu, který lze označit kontrolními páskami, při poskytnutí snížené kauce osoby povinné značit líh (aktualizace Informace_20_8355)16.04.2021
Informace_21_16479.pdf
  
Oznamovací povinnost držitele a distributora lihu06.04.2021
Informace_21_12147.pdf
  
Poštovní přeprava kontrolních pásek10.03.2021
1 - 8Další
  
  
  
  
IR_ORO_Web_Klient.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.0.022.12.2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.1.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.1.0 - platná od 1. 1. 201522.12.2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.2.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.2.0 - platné od 24.1.201724.01.2017 14:18
IR_OROWK_v_1.2.2.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.2.224.02.2021 13:01
IR_ORO_Web_Klient_1.4.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web klienta - verze 1.4.010.11.2021 8:40
ORO.Dokumentace.zip
  
Dokumentace OROklient leden 202206.12.2021 8:48
  
  
  
  
Oro.xsd.zip
  
xsd schema OROklient leden 202206.12.2021 8:51
Podepisovací komponenta XmlSigner Solitea, verze​ 1.3.0.0.zip
  
Podepisovací komponenta02.12.2021 9:34
xsd.zip
  
Nové xsd schéma pro OROklienta10.11.2021 8:42
Objednávka_KP 2021.zip
  
Vzor objednávky kontrolní pásky ve formátu MS Word05.01.2021 14:18
Oznameni_ZZOKP 2021.zip
  
Formulář "Oznámení zničení, ztráty, odcizení nebo porušení kontrolních pásek"06.01.2021 10:40
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky