Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Zlínský kraj

Celní úřad pro Zlínský kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Zarámí 4463, Zlín, 76001
Telefon: +420 577 054 200
Fax: +420 577 054 209

El.podatelna: podatelna640000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: hi4nz6h

Vedení:
plk. Ing. Petr Sedlák - ředitel CÚ
plk. Ing. Monika Michálková - zástupce ředitele CÚ
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

 ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID – 19

V návaznosti na usnesení vlády č. 1080 ze dne 21. října 2020, dále usnesení vlády č. 1114 ze dne 30. října 2020, stanovuje Celní úřad pro Zlínský kraj úřední hodiny pro veřejnost v sídle celního úřadu, a na územních pracovištích, v rozsahu:             

v pondělí a ve středu od 9. 00 hod.–14. 00 hodin.
Opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 1080 je platné od 22. 10.–3. 11. 2020, opatření v návaznosti na usnesení vlády č. 1114 je platné od 4.11.- 20.11.2020.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 je vstup do prostor Celního úřadu povolen pouze v ochranných prostředcích dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Toto opatření je platné od 10. září 2020 do odvolání.

Celní úřad nadále apeluje na veřejnost, aby v nejvyšší možné míře

  • využívala bezhotovostní platební styk,
  • omezila osobní podání a osobní komunikaci a
  • využívala přednostně elektronickou komunikaci (datová schránka, e-mail se zaručeným elektronickým podpisem), komunikaci písemnou, či telefonickou.

Pokladna je zřízena v sídle celního úřadu na ul. Zarámí 4463, Zlín, a na územních pracovištích: Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí.