CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Celní úřad pro Zlínský kraj

Celní úřad pro Zlínský kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Zarámí 4463, Zlín, 76001
Telefon: +420 577 054 200
Fax: +420 577 054 209
El.podatelna: podatelna640000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: hi4nz6h

Vedení:

plk. Ing. Petr Sedlák - ředitel CÚ

plk. Ing. Monika Michálková - zástupce ředitele CÚ

Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:

Po, St   8:00 - 17:00

Pracovní doba:

Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Podatelna:

otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Na základě Usnesení vlády č. 948 zde dne 25. října 2021 a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění opatření k ochraně dýchacích cest, se všem osobám v prostorech Celního úřadu pro Zlínský kraj určených pro styk s veřejností zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének. Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami alespoň 2 metry. Osobám s příznaky respiračního onemocnění nebo s tělesnou teplotou ≥ 37,1 ℃ je vstup přísně zakázán.

S ohledem na aktuální situaci při šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme, aby při jednání s celními úřady nebo Generálním ředitelstvím cel, byla ve všech případech, kdy je to možné, před přímým osobním kontaktem v co největší míře upřednostněna komunikace v elektronické, telefonické či jiné distanční formě, a to včetně bezhotovostního platebního styku. Informace o datových schránkách, elektronických podatelnách a telefonické kontakty jsou dostupné na internetové stránce Celní správy České republiky https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/kontaktujte-nas.aspx, případně přímo na stránkách jednotlivých úřadů na stránce https://www.celnisprava.cz, pod odkazem Celní úřady. Pro některá podání lze využít i online formulářová podání dostupná na htttp://www.celnisprava.cz/form/Stranky/default.aspx.

V případě elektronického podání je nezbytné splnit podmínky § 71 daňového řádu nebo § 37 správního řádu k prokázání osoby, jenž podání činí (respektive jejího podpisu). Zde lze zmínit v prvé řadě podání prostřednictvím datové schránky. Výhodou tohoto způsobu je především jeho bezplatnost a možnost uplatnění tzv. fikce podpisu. To znamená, že podání učiněné osobou, pro kterou byla datová schránka zřízena, nemusí být elektronicky podepsáno.

Není-li elektronické podání činěno prostřednictvím datové schránky, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem. Nepodepsané elektronické podání (např. elektronicky nepodepsaný e-mail) musí být do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem stanoveným příslušným zákonem, jinak se k němu nepřihlíží (§ 71 odst. 3 daňového řádu, § 37 odst. 4 správního řádu).

V případě nezbytnosti osobního jednání, např. nahlížení do spisu, doporučujeme objednat se na přesně stanovený termín a čas. Běžná činnost celních úřadů a Generálního ředitelství cel nebude prozatím žádným způsobem omezena.

                                                  

Aktuality

pokladna
Omezení pracovní doby pokladny na Územním pracovišti ve Valašském Meziříčí
Z provozních důvodů se do odvolání zrušují úřední hodiny pro veřejnost k zabezpečení činnosti pokladny na Územním pracovišti Celního úřadu pro Zlínský kraj ve Valašském M...
Omezení provozu podatelny a pokladny na celním úřadě dne 31. 12. 2021
​Pokladna a podatelna budou  dne 31. 12. 2021 otevřeny do 12:00 hodin.
Skočit na začátek stránky