Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Blanická 19, Olomouc, 77271
Telefon: +420 585 111 111
Fax: +420 585 111 113

El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d

Vedení:
plk. Ing. Richard Keclík - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Josef Pokorný - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ od 9. 11. 2020 do odvolání:

Úřední a pracovní doba útvarů pro výkon agend cel (všechna oddělení celní - dovoz, vývoz), platné v období od 9. 11. do odvolání:

Úřední doba:
− pondělí a středa 08:00 – 15:00 h
Pracovní doba:
− úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 h
- pátek 8:00 - 14:00 h


Úřední doba útvarů pro výkon agend daní a správy příjmů:
Na adrese Sladkovského 87, Olomouc:
- pondělí 9:00 - 14:00 h
- středa 12:00 - 17:00 h
Na Územních pracovištích Přerov a Šumperk:
- pondělí 9:00 - 14:00 h
- středa 9:00 - 14:00 h


Ve stejném období je pokladna a podatelna v sídle celního úřadu na adrese Sladkovského 37, Olomouc, otevřena v úředních hodinách. Pokladna na Územním pracovišti Šumperk celního úřadu je uzavřena.

Dále podatelny na Územních pracovištích v Přerově a Šumperku jsou otevřeny takto:
- pondělí  9:00 - 14:00 h
- středa  9:00 - 14:00 h

Mimořádné opatření KORONAVIR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky č.j.: 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020 je vstup do prostor Celního úřadu povolen pouze v ochranných prostředcích dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Toto opatření je do odvolání.

Celní úřad nadále apeluje na veřejnost, aby v nejvyšší možné míře

  • využívala bezhotovostní platební styk,
  • omezila osobní podání a osobní komunikaci a
  • využívala přednostně elektronickou (datová schránka, email, online formuláře), písemnou, či telefonickou komunikaci.

Děkujeme za pochopení

 Důležité upozornění

​Agendy celního a daňového řízení, správy příjmů a vymáhání (potvrzení bezdlužnosti), výkonového zpoplatnění (mýto) Celního úřadu pro Olomoucký kraj

jsou vykonávány na detašovaném pracovišti, Sladkovského 37, Olomouc 772 71.

Telefonický kontakt: spojovatelka - 585 112 201.

 

Podatelna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách:
- detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
- Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
- Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

 

14.09.2020
Olomoučtí celníci v Jeseníku

Olomoučtí celníci v Jeseníku

Den se složkami IZS přilákal začátkem září do prostoru před SOŠ a SOU strojnické a stavební v Jeseníku tisíce lidí.

28.07.2020
Likvidace nelegálně přepravovaného tabáku

Likvidace nelegálně přepravovaného tabáku

Více než 12 tun tabáku, který byl nelegálně přepravován v územní působnosti Celního úřadu pro Olomoucký kraj, bylo v minulých dnech ekologicky zlikvidováno.

 Potvrzování bezdlužnosti:

Žádost lze napsat volnou formou, ale s povinným uvedením ÚČELU (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.), jelikož některé bezdlužnosti jsou zpoplatněny.

S účinností od 15. 4. 2020 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od. 15. 4. do 31. 12. 2020.

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
    - Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
    - Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč

Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách.

Přidělení čísla EORI:
Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na  jednotlivých územních pracovištích v Přerově a Šumperku a detašovaném pracovišti v Olomouci (viz níže), a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.