CZ EN Translate
Menu
 • Úvod
  • Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Blanická 19, Olomouc, 77271
Telefon: +420 585 111 111
Fax: +420 585 111 113
El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d

Vedení:

plk. Ing. Richard Keclík - ředitel celního úřadu

Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:

Po, St   8:00 - 17:00

Pracovní doba:

Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00

Podatelna:

otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Mimořádné opatření COVID - 19

Všechna aktuální opatření spjatá s epidemií COVID - 19, která se týkají  fungování služebních úřadů naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví České repububliky: https://bit.ly/3xw2agp.

   Celní úřad nadále apeluje na veřejnost, aby v nejvyšší možné míře
 • Využívala bezhotovostní platební styk.
 • Omezila osobní podání a osobní komunikaci.
 • Využívala přednostně elektronickou (datová schránka, email, online formuláře), písemnou, či telefonickou komunikaci.
 • Pří nezbytné osobní návštěvě využívala ochranu dýchacích cest za použití respirátoru.
 • Dodržovala rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Děkujeme za pochopení​​

 Důležité upozornění

Agendy celního a daňového řízení, správy příjmů a vymáhání (potvrzení bezdlužnosti), výkonového zpoplatnění (mýto) Celního úřadu pro Olomoucký kraj
 • Agendy jsou vykonávány na následujících pracovištích:
 • Detašované pracoviště, Sladkovského 37,  772 71  Olomouc (agenda celní, daňová, správy příjmů a vymáhání, výkonového zpoplatnění).
 • Detašované pracoviště, Tržní 5, 750 00 Přerov (agenda celní, daňová, správy příjmů a vymáhání).
 • Detašované pracoviště, Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk (agenda celní, daňová, správy příjmů a vymáhání).
 • Telefonický kontakt: spojovatelka - 585 112 201.

Podatelna:

je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách:

 • detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
 • Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
 • Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

Pokladna:

Pokladní hodiny: pokladna je otevřena v úředních hodinách a v pracovní dobu
Pokladna je zřízena na následujících pracovištích: detašované pracoviště, Sladkovského 37, Olomouc a územní pracoviště, Uničovská 295/44, Šumperk – na uvedených pracovištích lze přijímat platby v hotovosti i platebním terminálem


Potvrzování bezdlužnosti:

Žádost lze napsat volnou formou, ale s povinným uvedením ÚČELU (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.), jelikož některé bezdlužnosti jsou zpoplatněny.​

   Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
 1. prostřednictvím datové schránky
 2. poštou
 3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 4. osobně na adresách:
  • detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
  • Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
  • Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč.

Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách.

Přidělení čísla EORI:

Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na jednotlivých územních pracovištích v Přerově a Šumperku a detašovaném pracovišti v Olomouci (viz níže), a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.​​

Tiskové zprávy

Olomoučtí celníci pronásledovali řidiče v kradeném voze
Hlídka olomouckých celníků pronásledovala v pátek 10. prosince luxusní vůz Audi Q3. Automobil byl několik hodin předtím nahlášen jako kradený v sousedním Německu.
Olomoučtí celníci se během turistické sezóny zaměřili na elektronické dálniční známky
Od začátku letošního roku funguje nový systém elektronických dálničních známek. Řidiči si v rámci tohoto systému zakupují již pouze elektronickou vinětu, jenž nahradila papírové ku...

Aktuality

Informace o prominutí správního poplatku – Finanční zpravodaj č. 35/2021
​Na základě rozhodnutí ministryně financí č. j. MF-34663/2021/3901-2 (dále jen „rozhodnutí ministryně“), vydané podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňo...
Informace ke změně výkladu při posuzování lhůty pro uplatnění nároku na vrácení daně v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu
Celní správa ČR přistupuje v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2021, čj. 1 Afs 289/2019 – 41 od 1. 9. 2021 ke změně správní praxe při posuzování běhu ...
Skočit na začátek stránky