Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Blanická 19, Olomouc, 77271
Telefon: +420 585 111 111
Fax: +420 585 111 113

El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d

Vedení:
plk. Ing. Richard Keclík - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Josef Pokorný - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

 Důležité upozornění

​Agendy celního a daňového řízení, správy příjmů a vymáhání (potvrzení bezdlužnosti), výkonového zpoplatnění (mýto) Celního úřadu pro Olomoucký kraj

jsou vykonávány na detašovaném pracovišti, Sladkovského 37, Olomouc 772 71.

Telefonický kontakt: spojovatelka - 585 112 201.

 

Podatelna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách:
- detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
- Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
- Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

Pokladna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách: .
-  detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
-  Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 


V současné chvíli nejsou zveřejněny žádné aktuality.
06.04.2018
Kontroly hazardu olomouckými celníky

Kontroly hazardu olomouckými celníky

Olomoučtí celníci se při svých kontrolách zaměřili na potírání nelegálního hazardu. Celkem 20 provedených kontrol, 33 zadržených technických herních zařízení a hotovost ve výši bez...

29.03.2018
Olomoučtí celníci zadrželi lysohlávky

Olomoučtí celníci zadrželi lysohlávky

Téměř 300 kusů sušených drobných hub lysohlávek a několik gramů marihuany zadrželi olomoučtí celníci, když prováděli běžné kontroly v blízkosti obce Bělotín na Přerovsku.

 

Potvrzování bezdlužnosti:
Formulář žádosti najdete zde: A_Zadost_o_potvrzeni_bezdluznosti.pdf (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).
Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
    - Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
    - Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč

Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách.

Přidělení čísla EORI:
Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na  jednotlivých územních pracovištích v Přerově a Šumperku a detašovaném pracovišti v Olomouci (viz níže), a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.