Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Olomoucký kraj

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Blanická 19, Olomouc, 77271
Telefon: +420 585 111 111
Fax: +420 585 111 113

El.podatelna: podatelna580000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: utenz4d

Vedení:
plk. Ing. Richard Keclík - ředitel celního úřadu
plk. Ing. Josef Pokorný - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

 Důležité upozornění

​Agendy celního a daňového řízení, správy příjmů a vymáhání (potvrzení bezdlužnosti), výkonového zpoplatnění (mýto) Celního úřadu pro Olomoucký kraj

jsou vykonávány na detašovaném pracovišti, Sladkovského 37, Olomouc 772 71.

Telefonický kontakt: spojovatelka - 585 112 201.

 

Podatelna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách:
- detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
- Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
- Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44

Pokladna:
je otevřena v úředních hodinách a v pracovní době na těchto adresách: .
-  detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
-  Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

 

Potvrzování bezdlužnosti:
Formulář žádosti najdete zde: A_Zadost_o_potvrzeni_bezdluznosti.pdf (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).
Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - detašované pracoviště Sladkovského 37, Olomouc
    - Územní pracoviště Přerov, Tržní 5
    - Územní pracoviště Šumperk, Uničovská 295/44 

Vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,-Kč

Od poplatků jsou osvobozeny úkony související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách.

Přidělení čísla EORI:
Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na  jednotlivých územních pracovištích v Přerově a Šumperku a detašovaném pracovišti v Olomouci (viz níže), a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.