CZ EN Translate
Menu

Informace k nakládání se surovým tabákem

S účinností od 1. 7. 2015 zavádí zákon o spotřebních daních novou spotřební daň ze surového tabáku. Surový tabák není vybraným výrobkem, tudíž se na něj neaplikují ustanovení, která se vztahují k vybraných výrobkům. Daň ze surového tabáku má speciální ustanovení pro vznik daňové povinnosti a pro určení osoby plátce.

Hlavním principem je, že surový tabák není možné až na výjimky bez přiznání a zaplacení daně použít k jiným účelům, než k výrobě tabákových výrobků. Pokud subjektu vznikne daňová povinnost k dani ze surového tabáku, bude povinen se registrovat do 7 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem. Daňové přiznání ​k dani ze surového tabáku se dle § 136 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Daňový řád") podává do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Ve stejné lhůtě je splatná daň dle § 135 odst. 3 Daňového řádu. Sazba daně kopíruje aktuální sazbu spotřební daně z tabáku ke kouření příslušnou pro dané zdaňovací období.

Nově zákon o spotřebních daních v oblasti surového tabáku stanovuje povinnost registrace osobám, které skladují surový tabák pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků. Jedna z podmínek registrace osoby skladující surový tabák je povinnost poskytnout kauci ve výši 20 000 000 Kč, která se poskytuje složením částky na zvláštní účet celního úřadu nebo bankovní zárukou. Podmínku kauce musí splňovat pouze osoba skladující surový tabák, která není plátcem daně z tabákových výrobků. Snížení kauce na výši 10 000 000 Kč je možné za splnění stanovených podmínek až po 3 letech trvání registrace osoby skladující surový tabák. Osobám skladujícím surový tabák a také provozovatelů daňových skladů z tabákových výrobků zákon o spotřebních daních ukládá oznamovací povinnost, která spočívá v oznamování každé přijetí a odeslání surového tabáku svému místně příslušnému správci daně.

Registr osob skladujících surový tabák dle § 134zx zákona č. 353/2003 Sb. - zd​e.​ (aktualizováno dne 8​.11.2022)

Formuláře pro registraci, evidenci a přiznání daně jsou zde.

  
  
  
  
Informace_15_33639.pdf
  
Změna zákona o spotřebních daních – surový tabák18.06.2015 12:52
Informace_15_35463.pdf
  
Vzor evidence surového tabáku dle § 134zy a vzory oznámení dle § 134zza29.06.2015 15:57
Informace_16_59962.pdf
  
Stanovení formátu a sktruktury oznámení dle § 134zza odst. 1 zákona o07.12.2016 10:57
Skočit na začátek stránky