CZ EN Translate
Menu

Kontrola zaměstnávání cizinců

​Kontroly zaměstnávání cizinců provádí celní úřady od 1. října 2004 dle § 125 a 126 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti").

Na základě zákona o zaměstnanosti kontrolují celní úřady, zda cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance vydaného jiným členským státem Evropské unie nebo modrou kartou jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, a dále, zda zaměstnavatelé plní oznamovací povinnosti týkající se cizinců a občanů EU podle § 87 a 88 zákona. Postup při provádění kontroly se dle ustanovení § 126 zákona o zaměstnanosti řídí zvláštním právním předpisem, kterým je zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Celní úřady provádí kontroly v rámci běžné kontrolní činnosti, dále jsou Generálním ředitelstvím cel pořádány celostátní kontrolní akce, které jsou zaměřeny do určitých pracovních odvětví, dle výsledků analýz a dle aktuální situace na trhu práce.

 

Cizinec může být dle zákona o zaměstnanosti zaměstnán pouze, je-li držitelem zaměstnanecké, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, případně má-li platné povolení k zaměstnání a povolení k pobytu

(výjimky z výše uvedeného jsou zakotveny v § 98 a 98a)

Cizinec, kterému bylo vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, může pracovat ode dne vydání tohoto potvrzení do doby ukončení řízení o jeho žádosti.

Pokud cizinec požádá o prodloužení povolení k zaměstnání, může být dále zaměstnán v době od konce platnosti svého povolení k zaměstnání do pravomocného rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení k zaměstnání.

Skočit na začátek stránky