Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Středočeský kraj

Celní úřad pro Středočeský kraj

 KORONAVIRUS COVID-19

Aktuální informace Celní správy ČR

 Aktuálně

Organizační opatření

Do míst Celní správy České republiky určených pro styk s veřejností se vstupuje pouze jednotlivě, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami alespoň 2 metry.
Žádáme, aby byl v maximální možné míře využíván bezhotovostní platební styk a elektronická forma komunikace (preferovaná je komunikace prostřednictvím datové schránky). Vyzýváme veřejnost, aby upřednostňovala elektronický, písemný či telefonický kontakt před osobním kontaktem.

Úřední hodiny - omezený provoz:
Pondělí 09:00 hod. - 14:00 hod.
Středa 12:00 hod. - 17:00 hod.
Pracovní doba - omezený provoz:
Pondělí 09:00 hod. - 14:00 hod.
Středa 12:00 hod. - 17:00 hod.
Podatelna - omezený provoz:
otevřena v úředních hodinách a v pracovní dobu

Pokladní hodiny:   pokladna je otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu.
Pokladna je zřízena na následujících pracovištích: Benešov, Kladno, Kolín, Kosmonosy, Mělník, Nupaky, Rudná, Zdiby.
V sídle CÚ pro Středočeský kraj jsou přijímány pouze bezhotovostní platby. Hotovostní platby je možné uhradit
v sídle Celního úřadu pro hlavní město Prahu (Washingtonova 7, Praha 1)

 ÚŘEDNÍ DESKA

 Celní řízení

 Informace pro veřejnost

 Informace

​   Tematický web k elektronické evidenci tržeb

TUV_NORD_logo.png 

Česká republika - Generální ředitelství cel je držitelem certifikátu pro systém managementu dle EN ISO 9001 : 2015 pro obor platnosti - Laboratorní zkoumání a analýza vzorků zboží pro celní, daňové a další kontrolní účely, včetně odběru a manipulace se vzorky. Vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží. 

 .Certifikát       Certificate