Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Středočeský kraj

Celní úřad pro Středočeský kraj

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Pokladní hodiny:   zajišťuje Celní úřad pro hlavní město Prahu (Washingtonova 7, Praha 1)

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA CÚ pr​o Středočeský kraj​​
Poskytování informacÍ - kontakt
Intrastat - kontakt
Informace pro veřejnost:

Informace k problematice celního řízení - zde

Prezentace k problematice UCC (Union Custom Code) - celní kodex EU -  icopdf.png


 Problematika dovozu některých potravin z určitých třetích zemí v důsledku rizika kontaminace aflatoxiny:​​

 Informace

​   Tématický web k elektronické evidenci tržeb

TUV_NORD_logo.png 

Česká republika - Generální ředitelství cel je držitelem certifikátu dle EN ISO 9001 : 2008 pro obor platnosti - Laboratorní zkoumání a analýza vzorků zboží pro celní, daňové a další kontrolní účely, včetně odběru a manipulace se vzorky. Vydávání závazných informací o sazebním zařazení zboží. Certifikát zde.