Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Kraj Vysočina

Celní úřad pro Kraj Vysočina

Základní údaje o úřadu

Adresa: Střítež č.p. 5, Střítež u Jihlavy, 58811
Telefon: +420 567 109 403
Fax: +420 567 310 050

El.podatelna: podatelna630000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: edynz54

Vedení:
plk. Ing. Libor Hrubý - ředitel celního úřadu
plk. Mgr. Milan Anděl - zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Mimořádné opatření KORONAVIR

Omezení úředních hodin v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 217 ze dne 15. března 2020 o přijetí krizového opatření

Od pondělí 16. 3. 2020 budou pracoviště Celního úřadu pro Kraj Vysočina přístupná pro veřejnost pouze na adrese Střítež č. p. 5

v rozsahu úředních hodin podatelny a pokladny:

Pondělí                            08:00 - 11:00 hodin
Středa                              08:00 - 11:00 hodin
Na pokladně bude umožněn pouze bezhotovostní styk.

Nebude-li stanoveno jinak, provozní doba celního úřadu určená pro styk s veřejností pro potřeby celního řízení se nemění.

Podatelna: otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu​