Přihlásit

Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani v rámci EU

Elektronický systém pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani (Excise Movement and Control System - dále jen „EMCS“) je v České republice v provozu od 1. 4. 2010.

Právním základem pro implementaci systému EMCS je Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 1152/2003 ES ze dne 16. června 2003 o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.

Zavedení EMCS umožňuje zjednodušení pohybu zboží mezi členskými zeměmi EU v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně a přispívá k posílení aspektů vnitřního trhu v pohybu zboží podléhajícího spotřební dani. EMCS je slučitelný s novým elektronickým tranzitním systémem (NCTS) tak, aby zjednodušil správní a obchodní postupy.

Podstatou systému EMCS je nahrazení „papírových“ průvodních dokladů (AAD) elektronickými průvodní doklady (e-AD) a současně  zabezpečení lepší kontroly a řízení přeprav zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně mezi členskými zeměmi EU.

Prostřednictvím systému EMCS je propojeno více než 100 tisíc daňových subjektů s 28 národními správci daně členských zemí v rámci celé Evropské unie. Implementace systému EMCS zlepšuje fungování vnitřního trhu:

  • zjednodušením pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně tím, že umožňuje elektronický přenos průvodních dokladů,
  •  
  • zabezpečením pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně kontrolou údajů o daňových subjektech před odesláním zboží a rychlejším a bezpečnějším zasláním potvrzení o přijetí zboží v místě určení,
  •  
  • monitorováním pohybu zboží podléhajícího spotřebním daním v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně v reálném čase a vykonáváním kontrol po dobu přepravy.
  
  
  
  
Postup při nedostupnosti systému EMCS v České republice.pdf
  
19. 2. 2020 12:53System Account
Priloha 2 EMCS - záložní oznámení o přijetí.zip
  
17. 3. 2020 16:09System Account
Příloha 1 EMSC - záložní e-AD.zip
  
19. 2. 2020 14:01System Account
  
  
  
  
  
ASEO povolení.pdf
  
Zadání údajů do deklarantského modulu EMCS455 KB 27. 7. 2017 12:32
Oznámení.pdf
  
Informace o změně povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO od 1. 7. 2017260 KB 1. 3. 2017 11:12
  
  
  
  
  
Informace_12_02318.pdfInformace_12_02318Změna kódů Kombinované nomenklatury78 KB 17. 7. 2012
EU_kod_VV_CZ_kod_VV.zipEU_kod_VV_CZ_kod_VVSeznam čísel vybraných výrobků pro EMCS (obsahuje Excel soubor )28 KB 3. 10. 2011
EU_kod_VV_CZ_kod_VV.pdfEU_kod_VV_CZ_kod_VVSeznam čísel vybraných výrobků pro EMCS591 KB 3. 10. 2011
  
  
  
  
  
SR_118_2008.pdfSR_118_2008Směrnice Rady 2008/118/ES o obecné úpravě spotřebních daní a zrušení směrnice 92/12/EHS  (účinnost od 1.4.2010) 171 KB 11. 12. 2009
NK_684_2009.pdfNK_684_2009Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 kterým se provádí směrnice Rady2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (účinnost od 1.4.2010) 1217 KB 11. 12. 2009
  
  
  
  
  
sha2check.zipsha2checkOpravný script pro CSP v certifikátech verze 4.0.02654 KB 15. 1. 2018
Podepisovací komponenta ActiveXSigner 1.0.2.0.zipPodepisovací komponenta ActiveXSigner 1.0.2.0Podepisovací komponenta pro EMCS a Web klient NCTS/ECS.167 KB 31. 5. 2017
ECREnvelope3v10.ZIPECREnvelope3v10Documentation ECR envelope: EN version381 KB 1. 3. 2016
ECRObalka3v10.ZIPECRObalka3v10Dokumentace ECR obálka : CZ verze390 KB 1. 3. 2016
EMCS_fáze_3.2.zipEMCS_fáze_3.2Dokumentace pro EMCS fáze 3.2 určená pro vývoj deklarantského SW7955 KB 8. 10. 2015
reinstal_activex.pdfreinstal_activexNávod pro ruční reinstalaci podepisovací komponenty434 KB 15. 6. 2011
EMCS_ECR.ZIPEMCS_ECRDokument s popisem ECR komunikace2686 KB 16. 12. 2010
EMCS_DM.pdfEMCS_DMUživatelská přípručka a stručný návod pro práci s aplikací EMCS - aktualizovaná verze2384 KB 29. 11. 2010
EMCS-DemoVideo.zipEMCS-DemoVideoVideo s návodem pro práci s deklarantským modulem EMCS10465 KB 26. 3. 2010