Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Nám. Sv. Čecha 8, Ostrava, 70200
Telefon: +420 596 270 300
Fax: +420 596 270 399

El.podatelna: podatelna570000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: ng6nz2n

Vedení:
plk. Mgr. Petr SKUDRZYK - ředitel celního úřadu
plk. Mgr. Kamil KALUŽA - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu se sídlem:
nám. Sv. Čecha 3
Ostrava - Přívoz
702 00
Pokladna:
nám. Sv. Čecha 8
Ostrava - Přívoz 
702 00

Potvrzování bezdlužnosti:
Žádost lze napsat volnou formou s uvedením účelu (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.).

Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky 
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - nám. Sv. Čecha 4, 702 00 Ostrava – Přívoz (podatelna celního úřadu)
    - Územní pracoviště Frýdek-Místek, Slezská 765
    -   Územní pracoviště Opava, Krnovská 73
    - Územní pracoviště Karviná, Fryštátská 161/26  

Přidělení čísla EORI

Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na jednotlivých územních pracovištích (viz níže) vyjma Územního pracoviště ve Frýdku-Místku, a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.​

27.10.2017
Cigarety na půdě

Cigarety na půdě

Bystrost ostravských celníků pomohla odhalit rafinovaný úkryt, ve kterém čekalo na nové majitele téměř 73 000 kusů neznačených cigaret.

07.09.2017
"Nelegálové" i v pekárně

"Nelegálové" i v pekárně

Již třináct let od vstupu do EU jsou celníci oprávněni provádět kontrolu zaměstnávání cizinců...

17.08.2017
Seminář "ZELENÁ NAFTA"

Seminář "ZELENÁ NAFTA"

Pracovníci Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, odbor daňový, realizovali další kolo seminářů k problematice "zelená nafta".