Přihlásit
  • Česky
    • Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Základní údaje o úřadu

Adresa: Nám. Sv. Čecha 8, Ostrava, 70200
Telefon: +420 596 270 344
Fax: +420 596 270 399

El.podatelna: podatelna570000@cs.mfcr.cz
Kód datové schránky: ng6nz2n

Vedení:
plk. Mgr Kamil KALUŽA – ředitel celního úřadu
plk. Mgr. Ing. Dalibor KUBÍN - 1. zástupce ředitele celního úřadu
Další informace o úřadu naleznete zde

Úřední hodiny:
Po, St   8:00 - 17:00
Pracovní doba:
Po, St 08:00 - 17:00
Út, Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 14:00
Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu

Koronavirus

ZMÍRNĚNÍ  OMEZENÍ  PROVOZU  PODATELNY  A  POKLADEN  V  SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU K ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády č. 399 ze dne 9. dubna 2020 a z rozhodnutí Krizového štábu Generálního ředitelství cel došlo ke zmírnění omezení provozu podatelen a pokladních míst.

Od 20. dubna 2020 se úřední hodiny podatelny a pokladen pro veřejnost obnovují v plném rozsahu za dodržení zvýšených bezpečnostních opatření, a to do odvolání

 Bezpečnostní opatření:

-  do míst Celní správy České republiky určených pro styk s veřejností se vstupuje  POUZE JEDNOTLIVĚ, a to v roušce nebo v jiném adekvátním zakrytí nosu a úst. Při čekání se dodržuje odstup mezi osobami ALESPOŇ 2 METRY,

 - žádáme, aby byl v maximální možné míře využíván BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK a ELEKTRONICKÁ FORMA KOMUNIKACE (preferováno prostřednictvím datové schránky)

-  vyzýváme veřejnost, aby upřednostňovala ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ či TELEFONICKÝ kontakt před osobním kontaktem.

Podatelna:
otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní dobu se sídlem:
nám. Sv. Čecha 3
Ostrava - Přívoz
702 00
Pokladna:
nám. Sv. Čecha 8
Ostrava - Přívoz 
702 00

Potvrzování bezdlužnosti:

Žádost lze napsat volnou formou, ale s povinným uvedením ÚČELU (např. pro úřad práce, pro veřejné zakázky, pro vyřízení státního občanství, apod.), jelikož některé bezdlužnosti jsou zpoplatněny.

S účinností od 15. 4. 2020 ministryně financí všem daňovým subjektům promíjí správní poplatek podle Položky 1 odst. 2 písm. a) Sazebníku, který je přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za vydání potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu.

Prominutí správního poplatku lze aplikovat pouze na žádosti podané v časovém období ode dne účinnosti rozhodnutí ministryně financí, tj. od 15. 4. 2020, do dne 31. 7. 2020.


Způsob podání žádosti o bezdlužnost:
1) prostřednictvím datové schránky 
2) poštou
3) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
4) osobně na adresách:
    - nám. Sv. Čecha 3, 702 00 Ostrava – Přívoz (podatelna celního úřadu)
    - Územní pracoviště Frýdek-Místek, 4. května 217
    - Územní pracoviště Opava, Krnovská 73

Přidělení čísla EORI

Žádosti o přidělení čísla EORI je možno podat na jednotlivých územních pracovištích (viz níže) vyjma Územního pracoviště ve Frýdku-Místku, a to v pracovní době nebo úředních hodinách. Číslo EORI přiděluje agenda celního řízení.​