Přihlásit

EORI registrace

 ZÁKLADNÍ INFORMACE K REGISTRACI

​​Od 1.7.2009 se hospodářské subjekty při styku s celní správou musí, za podmínek stanovených v celních předpisech, identifikovat EORI číslem. Tuto povinnost stanovuje nařízení Komise (ES) č.312/2009 ze dne 16.dubna 2009, kterým se mění nařízení (EHS) č.2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č.2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství.
  • EORI číslo slouží jako jedinečný identifikátor pro styk s orgány celní správy ve  všech členských státech Společenství.
  • EORI číslo může být přiděleno pouze hospodářskému subjektu s právní subjektivitou.
  • O přidělení EORI čísla si hospodářský subjekt požádá v členském státě Společenství, v němž má své sídlo. Pokud subjekt nemá v žádném členském státě sídlo, požádá o přidělení EORI čísla v tom členském státě, v kterém bude poprvé podávat celní deklaraci.
  • V České republice jsou EORI čísla přidělována na celních úřadech.
  • Pokud bylo subjektu EORI číslo přiděleno před 1.7.2009 bez vyžádání, obdržel o této skutečnosti sdělení.

Postup při registraci hospodářských subjektů v registru EORI

Registrace v registru EORI - verze CZ, verze EN 

Vzor žádosti o registraci a formuláře pro doplnění údajů do registru

Přidělení ad hoc EORI čísla on line  - pouze pro nepodnikající fyzické osoby

Pro možné urychlení Vašeho projednávání na celním úřadu, jsme pro Vás připravili aplikaci, kde si sami můžete vygenerovat dočasné (ad hoc) číslo EORI, které je nutné pro celní řízení.
Údaje zadávané do aplikace zadávejte pozorně, jelikož je již není možno po přidělení čísla opravit a musíte formulář vyplnit znova a získat tak nové číslo EORI, které bude již se správnými údaji.
Toto číslo Vám  jinak bude přiděleno při návštěvě celního úřadu, kde budete provádět celní řízení.
Aplikace pro přidělení ad hoc EORI čísla on line