Přihlásit

Intrastat

​​Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem ( dále jen ČSÚ) Vám na této internetové stránce předkládá aktuální informace o systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu-CZ. 
Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto stránkách. Současně zde najdete nejdůležitější dokumenty z oblasti metodiky nebo odkazy na ně.
Podrobné informace z oblasti metodiky (právní předpisy, informace ke způsobu vyplňování výkazů Intrastatu, ke statistickému znaku kapalných paliv , „podprahovém“ sběru dat aj.), naleznete na stránkách ČSÚ a případné dotazy z této oblasti Vám zodpoví jejich pověření pracovníci.
V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.
V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 
Mimo pracovní dobu pouze ve dnech kulminace sběru dat (podle tabulky) na tel. 725 101 542
E-mail   intrastat@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti Intrastatu, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný)
Důležitá upozornění:
Aktuální verze InstatDesk 1.0.41
Nové kontroly v aplikacích Do aplikací byl přidán nový systém kontrol, který upozorňuje na možné chyby v hlášeních. Obsahuje-li hlášení takové údaje, získává stav "Přijato s upozorněním" a je označeno speciálním způsobem. Hlášení je přijato, ale je potřebné zkontrolovat Vámi zadané údaje. V případě nalezení chyby je nutné označená hlášení opravit a odeslat, v případě že jsou údaje z Vašeho pohledu správné, oprava se neprovádí a hlášení zůstává ve stavu "Přijato s upozorněním".

Způsob označení podezřelých vět v aplikacích: InstatDesk - hlášení obsahuje vedle symbolu o přijetí/odmítnutí symbol žlutého vykřičníku. Kliknutím na tlačítko "Upozornění" v přehledu hlášení  získáte popis. Kontrola je od verze 1.0.40 pro rok 2014. InstatOnline - hlášení je pobarveno žlutě v přehledu zpráv a kliknutím na "Odpověď" je zobrazen popis možné chyby.​

Důležité dokumenty a žádosti
Dokumenty z oblasti metodiky publikované ČSÚ