Přihlásit

Intrastat

​​Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem ( dále jen ČSÚ) Vám na této internetové stránce předkládá aktuální informace o systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu-CZ. 
Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto stránkách. Současně zde najdete nejdůležitější dokumenty z oblasti metodiky nebo odkazy na ně.
Podrobné informace z oblasti metodiky (právní předpisy, informace ke způsobu vyplňování výkazů Intrastatu, ke statistickému znaku kapalných paliv , „podprahovém“ sběru dat aj.), naleznete na stránkách ČSÚ a případné dotazy z této oblasti Vám zodpoví jejich pověření pracovníci.
V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.
V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 
Mimo pracovní dobu pouze ve dnech kulminace sběru dat (podle tabulky) na tel. 725 101 542
E-mail   intrastat@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti Intrastatu, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný)
Důležitá upozornění:
Aktuální verze InstatDesk 2.0.1 Byla ukončena platnosti starších verzí InstatDesku než 2.0.1. Zkontrolujte si prosím Vaši verzi v Nápověda->Info. V případě, že máte starší verzi, nainstalujte si verzi aktuální. Soubory zaslané ze starších verzí budou od 1.10.2016 odmítnuty.
Účinnost nového celního zákona a nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
V souvislosti s účinností nového nařízení vlády naše aplikace neposkytují od referenčního období srpen 2016 kurzy pro přepočet měn!

Dokumenty z oblasti metodiky publikované ČSÚ
Právní předpisy upravující Intrastat v ČR