CZ EN Translate
Menu

Intrastat

​​Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem ( dále jen ČSÚ) Vám na této internetové stránce předkládá aktuální informace o systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu-CZ. 
Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto stránkách. Současně zde najdete nejdůležitější dokumenty z oblasti metodiky nebo odkazy na ně.
Podrobné informace z oblasti metodiky (právní předpisy, informace ke způsobu vyplňování výkazů Intrastatu, ke statistickému znaku kapalných paliv,  naleznete na stránkách ČSÚ a případné dotazy z této oblasti Vám zodpoví jejich pověření pracovníci.

Právní předpisy upravující oblast Intrastatu

  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb.
  • Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů 
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.
V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 
Mimo pracovní dobu na tel. 725 101 542
E-mail   intrastat@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti Intrastatu, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný)


Důležitá upozornění:


Aktuální verze InstatDesk 2.2.0
Po instalaci aktualizujte číselníky v hlavním menu Pomůcky->Synchronizace číselníků->Online ze serveru

Přehled změn v Intrastatu od 1.1.2022

Důležité dokumenty a žádosti
Odkazy na dokumenty vztahující se k Intrastatu na webu celní správy
Dokumenty z oblasti metodiky publikované ČSÚ
Skočit na začátek stránky