Přihlásit

Intrastat

​​Generální ředitelství cel (dále jen GŘC) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem ( dále jen ČSÚ) Vám na této internetové stránce předkládá aktuální informace o systému statistiky obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie - Intrastatu-CZ. 
Informace týkající se sběru dat pro Intrastat (registrace, informace o elektronickém podání, Helpdesk k aplikacím poskytovaných CS) naleznete na těchto stránkách. Současně zde najdete nejdůležitější dokumenty z oblasti metodiky nebo odkazy na ně.
Podrobné informace z oblasti metodiky (právní předpisy, informace ke způsobu vyplňování výkazů Intrastatu, ke statistickému znaku kapalných paliv,  naleznete na stránkách ČSÚ a případné dotazy z této oblasti Vám zodpoví jejich pověření pracovníci.
V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem.
V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 
Mimo pracovní dobu na tel. 725 101 542
E-mail   intrastat@cs.mfcr.cz

Pokud máte jakékoliv připomínky, návrhy nebo stížnosti týkající se oblasti Intrastatu, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: j.novotny@cs.mfcr.cz (Mgr. Jaroslav Novotný)
Důležitá upozornění:
Aktuální verze InstatDesk 2.1.1
Po instalaci aktualizujte číselníky v hlavním menu Pomůcky->Synchronizace číselníků->Online ze serveru
Upozornění pro uživatele Instatdesku ze dne 14.12.2018.
Hlášení pro intrastat zaslána z verze nižší než 2.1.0 budou od 1.5.2019 zamítnuta
(Aktualizace verze 2.1.0 na 2.1.1  není povinná, vylepšuje pouze ruční přepočet měny)

Upozornění na změnu nařízení vlády č. 244/2016 Sb.
Důležité: Informace pro ZJ - úprava výše prahu pro vykazování

Brexit
Informace o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské Unie 

Odkazy na dokumenty vztahující se k Intrastatu na webu celní správy
Dokumenty z oblasti metodiky publikované ČSÚ
Právní předpisy upravující Intrastat v ČR