CZ EN Translate
Menu

Kimberleyský proces

Cílem Kimberleyského procesu (KP) je zabraňovat, aby se konfliktní diamanty dostávaly na oficiální mezinárodní trh. Členské státy KP dohlíží na produkci svých surových diamantů a na obchod s nimi. Veškeré mezinárodní zásilky surových diamantů musí proběhnout v neporušených přepravních obalech a musí být přiloženo vládou vydané osvědčení o jejich nekonfliktním původu. Splnění těchto požadavků se kontroluje prostřednictvím inspekčních návštěv KP, analýz výročních zpráv a výrobních a obchodních statistik. Pokud nějaká země (člen KP) tyto přísné požadavky nedodrží, může být ze systému vyloučena, a přijde tím o možnost prodávat surové diamanty na mezinárodním trhu, což je silná motivace pravidla dodržovat a bránit jejich porušování. 
Obrázek12.png​Kimberleyský proces je ojedinělé partnerství občanské společnosti, jež společně s Organizací spojených národů na tento problém první upozornila, průmyslu, který značně přispěl a přispívá formou odborných posudků a jiných zdrojů, a také vlád členů KP, které společně pracovaly na tom, aby systém dostaly do pohybu. Proces závisí na aktivním zapojení všech tří součástí.

 

Konfliktní diamanty („krvavé“ diamanty) - surové diamanty, které používají povstalecká hnutí nebo jejich spojenci k financování ozbrojených konfliktů, jejichž cílem je podkopávat legitimní vlády.

Skočit na začátek stránky