CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Den otevřených dveří GŘC u příležitosti výročí 50 let Celní unie

Den otevřených dveří GŘC u příležitosti výročí 50 let Celní unie

Pozvánka na Den otevřených dveří.jpg

Evropská celní unie je dohoda, která platí mezi státy Evropské unie od roku 1968, kdy byla mezi členskými státy zrušena cla na dovoz průmyslových výrobků. Členské země celní unie začaly uplatňovat ve vztahu k nečlenským zemím společnou obchodní politiku, což v praxi znamenalo a znamená, že v rámci celní unie si dovozce z nečlenské země nemusel vybírat, v které zemi je nejnižší clo, protože v celní unii uplatňují členské státy jednotný celní sazebník. Vytváření celní unie je obvykle dlouhodobým procesem, který například v rámci Evropských společenství trval 10 let a vyplývá z tzv. čtyř svobod Evropského jednotného trhu zakotvených ve Smlouvě o Evropském hospodářském společenství z roku 1958 (volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu). Celní unie je základním institutem pro společný trh a společnou obchodní politiku, která je založena zejména na dvou základních právních předpisech – společném celním sazebníku a celním kodexu, které jsou spolu spjaty. Celní správy dnes zajišťují nejen plynulost obchodního styku, ale plní i celou řadu dalších úkolů, jejichž cílem je chránit evropské občany. Mezi nejdůležitější úkoly patří například ochrana životního prostředí, zdraví, bezpečnosti, ohrožených druhů živočichů a rostlin nebo kulturního dědictví. Dále se zaměřují na řešení případů padělaného zboží či osvědčení o původu zboží nebo případů vývozu citlivých technologií a zbraní. Spolupracují s policií v boji s daňovými úniky nebo v boji proti obchodování s narkotiky. Celní správy zastávají důležitou roli v procesu, kdy na jedné straně je potřeba obchod zjednodušovat, ale na druhé straně je potřeba chránit finanční zájmy unie a jejich obyvatel a ochránit jejich zdraví a bezpečnost.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/50-years-eu-customs-union_en

https://ec.europa.eu/taxation_customs/history-eu-customs-union_en

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-ScJB_EEpJcMiElwQkW8OHi1eQsu5uFd&gl=CZ

 

 


Stránka byla publikována dne: 18.06.2018

Skočit na začátek stránky