CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Informace pro subjekty - Držitelé povolení podle §60 odst. 2 zákona o Spotřebních daních

Informace pro subjekty - Držitelé povolení podle §60 odst. 2 zákona o Spotřebních daních

Nákup, prodej a doprava zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu
    
Zákonem č. 331/2014 Sb., došlo k novelizaci ustanovení § 60 odst. 2 zákona o spotřebních daních, kdy byl navýšen limit potřebný pro povolení dle § 60a zákona o spotřebních daních z 10 na 20 tun. Z tohoto důvodu držitelům povolení, kteří mají v povolení 20 tun a méně, doporučujeme požádat o jeho zrušení, protože zákon po těchto držitelích toto povolení nevyžaduje a v případech, kdy držitel povolení o zrušení povolení nepožádá, je toto povolení stále platné a držitel musí dodržovat podmínky stanovené zákonem o spotřebních daních, ve znění zákona č. 331/2014 Sb., a zároveň dodržovat podmínky stanovené v povolení.
    
Oznamovací povinnost daňového subjektu - podle § 43j odst. 1 zákona o spotřebních daních, dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v povolení a které se uvádějí v návrhu na vydání povolení, je držitel povolení povinen tuto změnu oznámit správci daně do 5 dnů ode dne, kdy nastala.

Stránka byla publikována dne: 04.06.2015

Skočit na začátek stránky