CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření ze dne 27.9. 2012 s účinností od 13:25 hodin

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření ze dne 27.9. 2012 s účinností od 13:25 hodin

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo nové mimořádné opatření, které upravuje pozvolné uvolnění trhu s lihovinami o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, vč. tuzemáku a kozumního lihu.
Nové mimořádné opatření se vztahuje na všechny provozovatele potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby a zakazuje nabízení k prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin.

Dále se provozovatelům potravinářských podniků zakazuje vývoz a distribuce mimo území České republiky lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, které byly vyrobeny po 31.12.2011, pokud nejsou ve všech fázích uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. 317/2012 Sb..
 

Provozovatelům potravinářských podniků včetně osob provozujících stravovací služby se přikazuje ve lhůtě 60 dnů ode dne vyhlášení tohoto opatření zlikvidovat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lihoviny o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, obsažené ve spotřebitelském balení, jehož otevřením došlo do dne vyhlášení tohoto opatření k poškození nebo přetržení kontrolní pásky, s výjimkou těch lihovin o obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a konzumního lihu, u nichž je protokolem o zkoušce z akreditované laboratoře doložena nezávadnost.

Přesné znění nového mimořádného opatření je k dispozici zde.

Toto mimořádné opatření nahrazuje mimořádné opatření ze dne 20.9.2012, č.j. MZDR 32764/2012, a je závazné okamžikem vyhlášení v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání, tj. od čtvrtku 27.9. od 13:25 hodin.
 
Mimořádné opatření bude odvoláno stejným postupem, tedy vyhlášením v celoplošném televizním a rozhlasovém vysílání.

Mimořádné opatření ze dne 27.9.2012

Nařízení vlády ze dne 27. září 2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátů a některých druhů lihovin podepsané předsedou vlády Petrem Nečasem a ministrem zemědělství Petrem Bendlem.
 
Přehled otázek a odpovědí vztahujících se k novému mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 27.09.2012Stránka byla publikována dne: 27.09.2012

Skočit na začátek stránky