CZ EN Translate
Menu

Nová registrační odběrná místa - ROČ

V důsledku transformace organizačního uspořádání Celní správy České republiky na nové dvoustupňové uspořádání (podle zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky) došlo ke změně struktury registračního odběrného čísla přidělovaného osobám registrovaným ke značení lihu.

Původní číselný formát registračního odběrného čísla, které tvoří první čtyři znaky desetimístného evidenčního kódu kontrolní pásky uváděného na kontrolní pásce ke značení lihu, byl od 1. ledna 2013 nahrazen novým formátem tvořeným písmenem a třímístným číslem.

Z tohoto důvodu dochází od 1. ledna 2013 k postupnému přidělování nových registračních odběrných čísel registrovaným osobám, a to zejména v souvislosti s objednáním nových kontrolních pásek ke značení lihu.

Kontrolní pásky ke značení lihu s evidenčním kódem obsahujícím původní registrační odběrné číslo jsou stále platné a mohou jimi být označeny prodávané lihoviny.

Aplikace „Prohlížení registru značení lihu“ v současné době umožňuje ověření existence registračního odběrného čísla (přiděleného před i po 1. lednu 2013) a vyhledání základních informací o registrované osobě, které bylo příslušné registrační odběrné číslo přiděleno. Aktualizovaná aplikace je k dispozici na stránce - zde

Stránka byla publikována dne: 15.01.2013

Skočit na začátek stránky