CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Nové pokutové bloky od 1.1.2013 v otázkách a odpovědích

Nové pokutové bloky od 1.1.2013 v otázkách a odpovědích

Prezentace k novým pokutovým blokům

Změny v podobě pokutových bloků

Seznam otázek a odpovědí k novým pokutovým blokům

Otázka:
Proč bude Ministerstvo financí vydávat nové pokutové bloky?

Odpověď:
Stávající pokutové bloky neobsahují všechny náležitosti správního rozhodnutí stanovené ve správním řádu. Přestupce nyní disponuje pouze ústřižkem pokutového bloku, který neobsahuje všechny údaje, které jsou uvedeny na té části pokutového bloku, který zůstává správnímu orgánu. Novými pokutovými bloky bude dosáhnuto toho, že jak přestupce tak i správní orgán budou disponovat shodnou verzí rozhodnutí. Stávající pokutové bloky neobsahují dostatečné množství ochranných prvků, které by zabránily jejich dodatečnému pozměňování či padělání. Nové pokutové bloky takovými ochrannými prvky disponují.

Otázka:
Od jakého data budou nové pokutové bloky platné?

Odpověď:
Nové pokutové bloky budou platit od 1. 1. 2013, tzn. že dosavadní pokutové bloky nebude možné po tomto datu k uložení pokuty v blokovém řízení použít.

Otázka:
Jak bude naloženo se současnými pokutovými bloky?

Odpověď:
Ministerstvo financí vydá metodický pokyn k jejich likvidaci, tzn., že dosavadní pokutové bloky, které nebyly do 31. 12. 2012 použity k uložení pokuty v blokovém řízení budou postupně předány buď příslušnému celnímu úřadu či krajskému úřadu, s tím, že tento úřad následně zajistí jejich fyzickou likvidaci.

Otázka:
Jaký rozměr budou mít nové pokutové bloky?

Odpověď:
Nové pokutové bloky budou mít shodný formát jako pokutové bloky dosavadní.

Otázka:
Jaké druhy nových pokutových bloků Ministerstvo financí vydá?

Odpověď:
Ministerstvo financí vydá dva druhy pokutových, a to pokutové bloky na místě nezaplacené a pokutové bloky na místě zaplacené. Vzhledem k tomu, že s pokutovými bloky nakládá velké množství správních orgánů, tyto se dále člení následovně:
Pokutové bloky, které distribuují orgány Celní správy

pokutové bloky na místě nezaplacené
(za přestupky)
  pokutové bloky na místě zaplacené        ukládá např. dopravní policie
(za přestupky)

pokutové bloky na místě nezaplacené
(za správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob)
pokutové bloky na místě zaplacené           ukládá např. cizinecká policie
(za správní delikty právnických osob a
podnikajících fyzických osob)

pokutové bloky na místě nezaplacené
(výnos pokut je určen do zvl. rozpočtu)
pokutové bloky na místě zaplacené           ukládá např. ČIŽP
(výnos pokut je určen do zvl. rozpočtu)

 

Pokutové bloky, které distribuují krajské úřady

  pokutové bloky na místě nezaplacené
(za přestupky)
  pokutové bloky na místě zaplacené         ukládá např. Městská policie
(za přestupky)

pokutové bloky na místě nezaplacené
(za správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob)

pokutové bloky na místě zaplacené       ukládá např. Živnostenský úřad
(za správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob)
 

Otázka:
Jaké jsou hlavní rozdíly mezi pokutovými bloky dosavadními a pokutovými bloky novými?

Odpověď:
Hlavním rozdílem je ta skutečnost, že přestupce od 1. 1. 2013 neobdrží ústřižek, ale totožné rozhodnutí jako bude mít k dispozici správní orgán. Přestupce obdrží vždy jeden pokutový blok (část A), tedy nikoliv několik ústřižků jako je tomu nyní u současných hodnotových pokutových bloků, kde jsou předtištěny jednotlivé nominální hodnoty (ve výši 50 Kč až 2500 Kč). Výše uložené pokuty bude muset být osobou, jež pokutu ukládá, vypsána ručně. Správnost údajů na pokutovém bloku, který se skládá z několika průpisných částí, bude muset přestupce potvrdit svým podpisem.

Otázka:
 Jak jsou pokutové bloky zabezpečeny proti zneužití?

Odpověď:
Součástí pokutového bloku je vedle řady dalších ochranných prvků i speciální ochranný prvek - hologram, který je umístěn v pravém horním rohu pokutového bloku. Přesná podoba hologramu je uvedena na rubu části A pokutového bloku, jenž je určen přestupci, tudíž přestupce si může ihned po obdržení pokutového bloku ověřit, zda je pokutový blok pravý. Dalším z ochranných prvků je skutečnost, že pokutové bloky jsou vytištěny na tzv. propisovacím papíru, tudíž údaje do pokutového bloku vyplňované se ve stejné podobě propíší na dalších částech pokutového bloku. Vzhledem k tomu, že kolonka pro podpis oprávněné úřední osoby, která pokutu ukládá, a také kolonka pro podpis přestupce, že souhlasí s projednáním přestupku v blokovém řízení, jsou neprůpisné, má přestupce právo si údaje na všech částech pokutového bloku překontrolovat, zda propsané údaje souhlasí, a teprve následně všechny části pokutového bloku podepíše.


Stránka byla publikována dne: 25.09.2012

Skočit na začátek stránky