​Na stránkách celní správy na stránce Formuláře online (menu Formuláře online) naleznete nový formulář "Formulář Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje dle § 14 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů". Tento formulář je možné spustit i z této adresy: https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=142


 
Stránka byla publikována dne: 22. 1. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: