Úřední hodiny podatelen a pokladen budou pro veřejnost od dnešního dne  pouze v pondělí a ve středu v rozsahu maximálně tří hodin. Konkrétní  informace o provozu podatelen a pokladen ednotlivých orgánů celní správy (CÚ a GŘC) jsou dostupné na jejich úředních deskách. Omezení provozu je v souladu s usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 a má za cíl minimalizovat riziko přenosu onemocnění COVID-19.​


 
Stránka byla publikována dne: 16. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: