CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Prohlášení Celní správy ČR k možnosti vrátit lihoviny s platnými kontrolními páskami ke značení lihu „starého“ vzoru, které již byly před 26. 9. 2012 uvedeny do volného daňového oběhu

Prohlášení Celní správy ČR k možnosti vrátit lihoviny s platnými kontrolními páskami ke značení lihu „starého“ vzoru, které již byly před 26. 9. 2012 uvedeny do volného daňového oběhu

P R O H L Á Š E N Í

Celní správy ČR k možnosti vrátit lihoviny s platnými kontrolními páskami ke značení lihu „starého“ vzoru, které již byly před 26. 9. 2012 uvedeny do volného daňového oběhu, zpět do daňového skladu (tzn. do režimu podmíněného osvobození od daně)
 
Celní správa ČR informuje, že lihoviny, které mají dle nařízení vlády č. 317/2012 Sb. tzv. „rodné listy“, nebo jimi budou ve lhůtě stanovené uvedeným nařízením vlády (60 dnů) vybaveny, a jsou označeny platnými kontrolními páskami „starého“ vzoru, nelze považovat pouze z tohoto titulu ve smyslu § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění, za vadné a určené k reklamaci.
Není proto možné z tohoto důvodu vrátit lihoviny zpět do daňového skladu výrobci/dovozci (tzn. do režimu podmíněného osvobození od daně) a nelze následně uplatnit u příslušného celního úřadu nárok na vrácení daně.


Stránka byla publikována dne: 05.10.2012

Skočit na začátek stránky