CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Rozšíření EU v roce 2013 - Přistoupení Chorvatské republiky k EU

Rozšíření EU v roce 2013 - Přistoupení Chorvatské republiky k EU

Tento dokument byl vypracován útvary Komise za účelem poskytnutí užitečných informací o rozšíření EU v roce 2013 pro celní správy, hospodářské subjekty a jiné zainteresované strany. Uvedené informace se týkají zejména celní unie. V přílohách jsou navíc uvedeny informace o DPH a celních poplatcích.

Upozorňujeme, že tento informační dokument má pouze informativní charakter. Uplatňování celního práva je odpovědností národních orgánů pod kontrolou národních soudů a jako posledního stupně Evropského soudního dvora. Případně může nastat potřeba dalších informací, pokud budou přijata preventivní opatření na zabránění narušování trhu.


Dokument - Rozšíření EU v roce 2013 - Přistoupení Chorvatské republiky k EU

Stránka byla publikována dne: 30.05.2013

Skočit na začátek stránky