CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Struktura evidenčního kódu kontrolní pásky ke značení lihu

Struktura evidenčního kódu kontrolní pásky ke značení lihu

Podle zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, musí být líh/lihoviny, na který se vztahuje povinnost značení kontrolní páskou, značen příslušnou kontrolní páskou ke značení lihu. Vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se výše uvedený zákon provádí, stanoví mj. také vzor, rozměry, obsahové náležitosti a ochranné prvky kontrolní pásky, způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském balení lihu/lihoviny a způsob zařazení do úrovně objemové koncentrace etanolu.

Na každé kontrolní pásce ke značení lihu, kterou je označeno spotřebitelské balení lihoviny, musí být uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož struktura je R R R R Z Z Z Z X Y, kde je:

R R R R   čtyřmístné registrační odběrné číslo* přidělené osobě registrované ke značení  lihu, která si danou kontrolní pásku odebrala a označila jí příslušné spotřebitelské  balení lihoviny,

Z Z Z Z   čtyřmístný kód žádosti o přidělení kontrolních pásek podané registrovanou  osobou,

X kód objemu spotřebitelského balení lihoviny označeného danou kontrolní páskou,  tvořený písmenem: 

 A   pro objem spotřebitelského balení do 0,425 litru,
 B   pro objem spotřebitelského balení od 0,425 včetně do 0,6 litru,
 C   pro objem spotřebitelského balení od 0,6 včetně do 0,875 litru,
 D   pro objem spotřebitelského balení od 0,875 včetně do 1,25 litru,
 E   pro objem spotřebitelského balení od 1,25 včetně do 6 litrů včetně,

Y  kód zařazení do úrovně podle obsahu etanolu v lihovině, kterou obsahuje  spotřebitelské balení označené danou kontrolní páskou, tvořený písmenem:

 A  pro obsah od 15 % objemových etanolu pod 20 % objemových etanolu
 (používaným také pro obsah od 20 % objemových etanolu do 29 % objemových etanolu - kód uváděný na kontrolních páskách odebraných registrovanou osobou před 26. zářím 2012, tj. na kontrolních páskách bez dotisku slova „NOVÝ“ před a za evidenční kód kontrolní pásky provedeného spolu s tímto kódem červenou
 barvou),

 B  pro obsah od 20 % objemových etanolu do 34 % objemových etanolu
 (pro obsah nad 29 % objemových etanolu do 34 % objemových etanolu – kód uváděný na kontrolních páskách odebraných registrovanou osobou před 26. zářím 2012, tj. na kontrolních páskách bez dotisku slova „NOVÝ“ před a za evidenční kód kontrolní pásky provedeného spolu s tímto kódem červenou barvou),

 C   pro obsah nad 34 % objemových etanolu do 37 % objemových etanolu,

 D   pro obsah nad 37 % objemových etanolu.

Evidenční kód kontrolní pásky ke značení lihu je jedinečný pro každou jejich objednávku.
Pokud je líh/lihovina, na který se vztahuje povinnost značení kontrolní páskou, značen kontrolní páskou určenou pro jiné spotřebitelské balení lihu/lihoviny (objem spotřebitelského balení označeného kontrolní páskou neodpovídá objemu spotřebitelského balení podle výše uvedeného kódu „X“ vytištěného na kontrolní pásce, kterou je toto balení označeno), nebo kontrolní páskou určenou pro jinou úroveň obsahu etanolu (obsah etanolu v lihovině označené kontrolní páskou neodpovídá obsahu etanolu příslušného kódu zařazení do úrovně podle obsahu etanolu „Y“ uvedeného na kontrolní pásce, kterou je tato lihovina označena), pak je takový líh/lihovina neznačeným lihem, s kterým podle výše uvedeného zákona nelze ve volném daňovém oběhu na daňovém území České republiky nakládat.

V případě zjištění nebo podezření, že k označení lihoviny byla použita nesprávná kontrolní páska ke značení lihu (pokud údaj o objemu spotřebitelského balení, příp. údaj o zařazení do úrovně podle obsahu etanolu, zjistitelný z evidenčního kódu kontrolní pásky neodpovídá objemu spotřebitelského balení deklarovanému na etiketě, příp. obsahu etanolu uvedenému na etiketě výrobku označeném touto kontrolní páskou), uvítáme, pokud o něm dotyčná osoba bude informovat kterýkoliv celní úřad nebo Generální ředitelství cel (příslušné kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese www.celnisprava.cz, v části „Celní úřady“ nebo „Kontakty“). 

* Ověření existence registračního odběrného čísla a vyhledání základních informací o registrované osobě, které bylo příslušné registrační odběrné číslo přiděleno, umožňuje aplikace „Prohlížení registru značení lihu“, která je k dispozici na stránce
http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/RZLInternet.aspx


Stránka byla publikována dne: 06.02.2013

Skočit na začátek stránky