CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Tabákový výrobek prodávaný pod názvem „tabákové listy“

Tabákový výrobek prodávaný pod názvem „tabákové listy“

Celními orgány byl v několika případech zjištěn prodej tabákového výrobku, deklarovaného jako „tabákové listy“. Výrobek je údajně, podle vyjádření prodejců, určen k dekoračním účelům, případně k aromatizaci vzduchu, případně k jiným účelům (hnojení, hubení škůdců apod.). 

Tyto tabákové výrobky, které jsou prodávány konečným spotřebitelům volně ložené, tzv. na váhu pod označením „tabákové listy“, jsou předmětem spotřební daně jako tabák ke kouření, přičemž spotřební daň ve výši 1635 Kč/kg nebyla řádně přiznána a zaplacena, o čemž svědčí fakt, že tyto výrobky nejsou prodávány v jednotkovém balení a nejsou opatřeny povinnou tabákovou nálepkou. Na této povinnosti nic nemění ani deklarovaný účel použití.

Právnické nebo fyzické osoby, které nakládají s tabákovými listy výše uvedeným způsobem, tj. prodejci nebo koneční spotřebitelé, se stávají v souladu se zákonem o spotřebních daních plátci spotřební daně. Pokud celní orgány zjistí výskyt takovýchto tabákových výrobků, budou tyto výrobky zajištěny, následně dojde k jejich propadnutí do vlastnictví státu a z moci úřední bude celním úřadem vyměřena daň, která bude vymáhána po povinných osobách.

Právnické nebo podnikající fyzické osoby se zároveň dopouštějí správního deliktu, za který lze uložit sankci pokuty od 50.000 Kč až do výše 50.000.000 Kč. Kupující se navíc dopouští přestupku, za který lze uložit sankci pokuty až do výše 1.000.000 Kč.


Stránka byla publikována dne: 17.04.2013

Skočit na začátek stránky