CZ EN Translate
Menu
  • Úvod
    • Aktuality
      • Úprava celního sazebníku z důvodu přidání TARIC kódů pro ochranné obličejové masky

Úprava celního sazebníku z důvodu přidání TARIC kódů pro ochranné obličejové masky

Dne 2. 10. 2020 bylo publikováno v Úředním věstníku EU L319 prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1369 ze dne 29. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.

Tímto prováděcím nařízením byly v příloze 10 vytvořeny dodatečné podpoložky TARIC pro ochranné obličejové masky.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.319.01.0002.01.CES&toc=OJ:L:2020:319:TOC

 

 

 


Stránka byla publikována dne: 07.10.2020

Skočit na začátek stránky