Číselník:

Název: TYPZAST
Popis: Kód typu zastoupení
Verze: 1   A
Platí od: 09.08.2023
Platí do: 01.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Kód typu zastoupení
Popis 254
Indikace, že jde o data AES
Indikace, že jde o data NCTS_P5
Indikace, že jde o data pro dovoz
Počátek platnosti
Konec platnosti