Číselník:

Název: TARZBOZI
Popis: Zbožové položky EU
Verze: 1   A
Platí od: 09.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Položka celního sazebníku 10
product line 2
Počet odrážek 2
Měrná jednotka z TARICu 3
Indikuje, zda lze položku deklarovat. 0-není možné, 1-je možné. 1
Nadřazená položka, posa+prod_line 12
Popis 9999
Upřesnění měrné jednotky 1
Typ cla (pole je prázdné, A00 a A10 se doplňuje až na výstupu) 3
Počátek platnosti
Konec platnosti