Číselník:

Název: celu_rol
Popis: Celní útvar včetně role a typu dopravy
Verze: 2   A
Platí od: 01.04.2008
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Celní útvar vybraných evropských zemí (převážně člen.a kand.EU) 8
Popis na 55 míst 55
Role celního útvaru 3
Počátek platnosti
Konec platnosti
Členění vět na živé a mrtvé 1
Popis na 71 míst 71
Ulice a číslo domu 35
Obec 35
PSČ 9
Země 2