Číselník:

Název: DRUPODKL_A
Popis: Druh podkladu (CL213)
Verze: 2   A
Platí od: 25.03.2024
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Druh podkladu 4
Popis 254
Počátek platnosti
Konec platnosti
Licence evidovány v číselníku LICENCE (1=evidovány, 0=neevidovány) 1
Zdroj licence (CITES, SVVD) 5