Číselník:

Název: ROLDOP
Popis: Celní útvar včetně role a typu dopravy
Verze: 1   A
Platí od: 09.11.2007
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
Celní útvar vybraných evropských zemí (převážně člen.a kand.EU) 8
Role celního útvaru 3
Druh dopravního prostředku 3
Počátek platnosti
Konec platnosti