Číselník:

Název: CELUTVAR
Popis: Celní útvary České republiky a vybrané celní útvary EU
Verze: 3   A
Platí od: 14.01.2013
Platí do: 31.12.2999


Atributy číselníku:

# Název Popis Délka
osmimístný kód celního útvaru 8
Příznak, zda je tento útvar živý nebo mrtvý 1
Evidenční číslo, kod celního útvaru 4
Oficiální název útvaru 35
Popis na 55 míst 55
Popis na 71 míst 71
Postavení útvaru v organizaci 1
Ulice a číslo domu 35
Obec 35
PSČ 9
Země 2
Hlavní telefon (potřeba pro tisk sestav) 35
Fax 35
Evidenční číslo nadřízeného útvaru 4
Evidenční číslo nadřízeného útvaru (nový formát) 8
Označení nadřízeného celního ředitelství 2
Osmimístný kód celního ředitelství 8
Pořadí v hierarchii 40
Pošta 8
Pošta 1
Poloha celního útvaru 6
Datum vstupu celního útvaru do NCTS
Výkon celního řízení
Výkon SPD
Příznak, zda jde o útvar společného tranzitu
Celní útvar zastupující tento celní útvar v celním řízení 8
Celní útvar zastupující tento celní útvar v SPD 8
Počátek platnosti
Konec platnosti
ID datové schránky 7