​V úterý 18. června 2019 se uskutečnil další vývoz koní Převalského do chráněné oblasti Gobi B v Mongolsku. Akce " Návrat divokých koní" se opět účastnili i pracovníci Celního úřadu Praha Ruzyně, kteří potvrzovali vývozní doklady tří klisen Tary, Tariky a Spiny na vojenském letišti v Praze Kbelích. Jednalo se už o devátý uskutečněný transport koní Převalského vojenským letounem CASA do Mongolska. A jako každý rok se akce kromě pracovníků ZOO Praha v čele s jejich ředitelem, velitelem základny Kbely a celníků, účastnil i náměstek hl. m. Prahy společně s velvyslancem Mongolska.


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 19. 6. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: