​​ CITES - Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za vývoz a nejsou proto nutná vývozní povolení.

V rámci EU však platí některá omezení. Více informací na stránkách České inspekce životního prostředí.
Stránka byla publikována dne: 10. 5. 2017 10:05