CZ EN Translate
Menu

Finanční prostředky - CASH CONTROLS

​​​​​Fyzické osoby cestující do států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu vývoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchování hodnoty, jimiž jsou zlaté slitky, nugety, hroudy (s obsahem zlata nejméně 99,5 %), též zlaté mince (s obsahem zlata alespoň 90 %), jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Oznamovací povinnost má osoba i tehdy, pokud z území EU vyváží opakovaně v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců finanční instrumenty v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší. Oznamovací povinnost plní také fyzická osoba v době, když převáží finanční prostředky právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. Formuláře lze získat na výstupních a vstupních místech EU (pro ČR u celních úřadů na mezinárodních letištích) nebo zde​.​

Osoba odesílající z České republiky mimo území Evropské unie nebo přijímající odtud poštovní nebo jinou zásilku, která obsahuje uvedené věci v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, je povinna oznámit celnímu orgánu tuto zásilku a zajistit, aby mu byla zásilka předložena ke kontrole.

Kontrola plnění oznamovací povinnosti je prováděna
v rámci celního dohledu na letištích s přímým spojením do nebo z oblasti mimo EU nebo i s mezipřistáním, pokud cestující zůstane v režimu tranzitu, 
při odesílání mimo území EU nebo přijímání odtud peněžních prostředků prostřednictvím poštovní nebo jiné zásilkové přepravy.

Celní orgány zaznamenávají a zpracovávají oznámení včetně osobních údajů v nich uvedených.

Za nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech lez uložit pokutu do 10 000 000,- Kč nebo propadnutí věci.

Další informace zde.

​Informační letáky:
cc_01.jpg​​​
cc_02.jpg
cc_03.jpg
cc_04a.jpg
cc_05.jpg

Informační video:

​​

​​​


Stránka byla publikována dne: 24.08.2021 9:39
Skočit na začátek stránky