Fyzické osoby cestující do států, které nejsou členskými státy EU, jsou povinny písemně oznámit celnímu úřadu vývoz platných bankovek a mincí v české a jiné měně, cestovních šeků nebo peněžních poukázek směnitelných za hotové peníze, cenných papírů na doručitele nebo na řad, jakož i dalších investičních nástrojů, které jsou podepsané, ale neobsahují jméno příjemce, v úhrnné hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší. Oznamovací povinnost má osoba i tehdy, pokud opakovaně z území EU vyváží v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců finanční instrumenty v úhrnné hodnotě 10 000 EUR a vyšší. Oznamovací povinnost splní také fyzická osoba v době, když převáží jmenované prostředky právnické osoby, má-li tyto věci v okamžiku přestupu státní hranice při sobě. Další informace zde (ENG). Formuláře lze získat na výstupních a vstupních místech EU (pro ČR u celních úřadů na mezinárodních letištích) nebo níže.   Formuláře ke stažení:  CZ.doc  EN.doc  RU.doc
Stránka byla publikována dne: 3. 2. 2014 14:40