CZ EN Translate
Menu

Předměty ochrany kulturních památek

​Kulturní památku (i národní kulturní památku) lze dočasně vyvézt do zahraničí – pro účely výstavy, zápůjčky nebo pro jiné účely, například restaurování – jen s předchozím souhlasem Ministerstva kultury. Souhlas Ministerstva kultury musí být vydán na celkovou dobu, kdy se kulturní památka nachází mimo území České republiky, tedy včetně doby transportu kulturní památky.

Předpisy:
- Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění;
- Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, v platném znění;
- Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, publikovaná pod č. 15/1980 Sb.;
- Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR.

Informace, jak postupovat při vyřizování žádostí - odkaz na Ministerstvo kultury ČR.

Formuláře ke stažení
 trvaly vyvoz.pdf
 docasny vyvoz.pdf
Stránka byla publikována dne: 20.06.2016 14:28
Skočit na začátek stránky