CZ EN Translate
Menu

Vrácení DPH

​Pro účely vrácení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí je zákonnou povinností prodávajícího na vyžádání vystavit zahraniční fyzické osobě doklad o prodeji zboží ve dvou shodných vyhotoveních s tím, že na prvním je uveden údaj „VAT REFUND“ a na druhém dokladu údaj „COPY“.

Doklad musí obsahovat tyto údaje:
název a adresu prodejce
DIČ (daňové identifikační číslo) prodejce
popis zboží
den prodeje
sazbu daně a její základ
výši daně (součin základu daně a sazby daně)
výši ceny včetně daně celkem
jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze

Výše uvedené doklady, zakoupené zboží, cestovní doklad a letenku cestující předloží pracovníkům Celního úřadu Praha Ruzyně, kteří následně prověří náležitosti a podmínky (zboží nemá obchodní charakter, jeho cena je vyšší než 2 000 Kč a bylo zakoupeno v jeden den) a potvrdí předložené doklady s uvedením data výstupu.

​​IMG_6994b.jpg
Terminál 1​
20151104_100933.jpg
Terminál 2
​Nárok na vrácení DPH nevzniká u tohoto zboží:
uhlovodíková paliva a maziva,
tabákové výrobky,
alkoholické nápoje,
potraviny a další zboží, například: 
      o živá zvířata,
      o maso, ryby,
      o mléko a mléčné výrobky, vejce,
      o další produkty živočišného původu,
      o živé rostliny a květinářské produkty,
      o zelenina a ovoce, vč. jejich částí či produktů,
      o káva, čaj, koření,
      o další produkty rostlinného původu,
      o gumy, pryskyřice (přírodního původu),
      o cukr, cukrovinky, kakao a jeho produkty,
      o ostatní jedlé přípravky.
Stránka byla publikována dne: 27.07.2018 13:38
Skočit na začátek stránky