CZ EN Translate
Menu

Dovoz tabáku a tabákových výrobků

Dovoz tabáku a tabákových výrobků cestujícími (nevztahuje se na zboží dovážené cestujícím mladším 17 let) je osvobozen od celních poplatků v rozsahu nejvýše:
- 200 ks cigaret, 
- 100 doutníků o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 3 gramy
- 50 doutníků o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 3 gramy,
- 250 g tabáku ke kouření, 
- množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují 100 g tabáku, nebo
jakákoliv kombinace těchto výrobků, pokud součet jejich procentních podílů nepřesáhne 100 % množství.

Dovoz tabáku a tabákových výrobků nad uvedené limity bez označení českými tabákovými nálepkami je omezen v rozsahu nejvýše:
- cigaret 800 kusů,
- cigarillos nebo doutníků o hmotnosti nejvýše 3 g/kus 400 kusů,
- ostatních doutníků 200 kusů,
- tabáku ke kouření 1 kg,
- množství zahřívaných tabákových výrobků nepřesahující 250 g.

Dovoz tabákových výrobků nad uvedené limity podléhá platbě cla, spotřební dani a dani z přidané hodnoty.
Stránka byla publikována dne: 16.06.2020 9:15
Skočit na začátek stránky