CZ EN Translate
Menu

Veterinární zboží a zvířata

​​​​Veterinární zboží
Zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží dovážené z třetích zemí mohou vstoupit na území České republiky jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly České republiky. K provádění pohraniční veterinární kontroly v rámci ČR je věcně i místně příslušná Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, pod níž spadá oddělení pohraniční veterinární kontroly zřízené na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze, je-li zboží na území České republiky dopraveno letecky, nebo pohraniční veterinární stanice členského státu, na jehož vnější hranici zboží vstupuje na území Společenství (§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů). Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu vydají po provedení této kontroly na dovážené zboží Společný veterinární vstupní doklad (SVVD), který potvrzuje, že byla provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem a že byly zaplaceny poplatky za její provedení. Má-li dovezené veterinární zboží potvrzený SVVD a splňuje-li veškeré celní formality, je propuštěno do navrženého režimu.

Bližší informace o obchodování s veterinárním zbožím jsou zveřejněny na stránkách Státní veterinární správy ČR.

Neobchodní dovoz zvířat v zájmovém chovu
Zvířata v zájmovém chovu v počtu nejvíce 5 ks na jednoho majitele mohou být dovážena ze třetích zemí pouze přes veřejná mezinárodní letiště, vojenská mezinárodní letiště nebo neveřejná mezinárodní letiště uvedená v seznamu schválených míst vstupu pro dovoz zvířat v zájmovém chovu. 

Psi, kočky nebo fretky vstupující na území České republiky ze států uvedených v tabulce A a B musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině, provázeni veterinárním osvědčením nebo při opětovném dovozu evropským pasem psa, kočky nebo fretky, ve kterém jsou vyplněny a potvrzeny požadované údaje. 
Psi, kočky nebo frekty přicházející do České republiky ze zemí uvedených v tabulce A mohou být doprovázeny pouze evropským pasem, pokud tato třetí země předem ohlásí Komisi a ČR svůj záměr používat evropský pas místo veterinárního osvědčení.

Tabulka A

 AD  Andorra
 CH  Švýcarsko
 IS  Island
 LI   Lichtenštejnsko
 MC  Monako
 NO  Norsko
 SM   San Marino
 VA  Vatikán

Tabulka B

​ AC  ostrov Ascension    LC  Svatá Lucie 
 AE  Spojené arabské emiráty  MS  Montserrat
 AG  Antigua a Barbuda  MU  Mauricius
 AN  Nizozemské Antily  MX  Mexiko
 AR  Argentina  MY  Malajsie
 AU  Austrálie  NC  Nová Kaledonie
 AW  Aruba  NZ  Nový Zéland
 BA  Bosna a Hercegovina  PF  Francouzská Polynésie
 BB  Barbados  PM  Saint Pierre a Miquelon
 BH  Bahrajn  RU  Ruská federace
 BM  Bermudy  SG  Singapur
 BY  Bělorusko  SH  Svatá Helena
 CA  Kanada  TT  Trinidad a Tobago
 CL  Chile  TW  Tchaj-wan
 FJ  Fidži  US  Spojené státy americké *
 FK  Falklandy  VC  Svatý Vincenc a Grenadiny
 HK  Hongkong  VG  Britské Panenské ostrovy
 JM  Jamajka  VU  Vanuatu
 JP  Japonsko  WF  Wallis a Futuna
 KN  Svatý Kryštof a Nevis  YT  Mayotte
 KY  Kajmanské ostrovy    

* včetně AS Americké Samoy, GU Guamu, MP ostrovů Severní Mariany, PR Portorika, VI Amerických panenských ostrovů

Psi, kočky a fretky vstupující na území České republiky z jiných států než ze států uvedených v tabulce A a B, musí být identifikováni (tetování nebo mikročip), očkováni proti vzteklině a musí mít sérologické vyšetření provedené ve schválené laboratoři uvedené v rozhodnutí Komise 2004/233/ES a musí být doprovázeni veterinárním osvědčením.

Veškeré informace o cestování psů, koček a fretek, jsou na internetové adrese Státní veterinární správy ČR​:

Cestování se štěňaty a koťaty
V souladu s rozhodnutím Komise 2004/839/ES povoluje Česká republika dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců a neočkovaných proti vzteklině z vyjmenovaných zemí.
Dovozce však musí nejméně 15 dní přede dnem předpokládaného dovozu požádat Ústřední veterinární správu SVS o stanovení veterinárních podmínek dovozu.
Cestování se psy a kočkami mladšími 3 měsíců z jiných než vyjmenovaných třetích zemí na území České republiky není dovoleno!
Dovoz ptáků ze třetích zemí, je v současné době povolen pouze přes mezinárodní letiště Václava Havla v Praze! 

Stránka byla publikována dne: 08.03.2018 10:33
Skočit na začátek stránky