​​Zásilky, které přichází na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhá celním procedurám. Aby se mohlo dostat k příjemci, je nutné je nejdříve v souladu s právními normami EU (Nařízení Rady (EHS) č.2913/92 celní kodex Společenství a jeho prováděcí předpis Nařízení Komise č.2454/93) propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce (dále jen „deklarant“). Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut.
Více informací o zásilkách ze zahraničí a nákupů​ přes internet naleznete zde​.

Dovoz neobchodních zásilek léčivých přípravků ze třetích zemí v poštovním styku je zakázán.


 Odkaz:
- Sledování zásilek (Track&Trace) - Česká pošta, s. p.
- Očekáváte zásilku ze zahraničí? - Česká pošta, s. p.

Stránka byla publikována dne: 20. 6. 2016 14:52