CZ EN Translate
Menu

Zásilky ze zemí mimo EU

​Zásilky, které přicházejí na území EU (tedy i ČR) ze zemí mimo EU podléhají celním procedurám, tzn. celní orgány při dovozu všech zásilek, a to i u zásilek s nízkou hodnotou (do 22 EUR), vyměřují a vybírají DPH, pokud k jejímu vybrání nedojde již zahraničním e-shopem.  Aby se mohly dostat zásilky k příjemci, je nutné je propustit do režimu volného oběhu. Návrh na propuštění zboží do daného režimu podává příjemce zboží nebo jím zvolený zástupce - elektronické celní prohlášení je nutné podat na veškeré zásilky přicházející ze zemí mimo EU, pokud k celnímu řízení nedojde v jiném státě EU. Celní orgán na základě tohoto návrhu pouze vydává rozhodnutí v tomto řízení a nijak neparticipuje na jeho dopravě či případné další manipulaci (skladování apod.). Délka celního řízení není zákonem stanovena, v průměru trvá 30 – 60 minut.

V určitých případech můžete využít k podávání celního prohlášení webovou aplikaci Celní správy ČR – eCeP​.

Detailní informace naleznete na webu​ a samostaném webu o dovozu zboží ze zemí mimo EU: www.celnicka.cz.Logo celnička

Dovoz neobchodních zásilek léčivých přípravků ze třetích zemí v poštovním styku je zakázán.

 Odkaz:
- Sledování zásilek (Track&Trace) - Česká pošta, s. p.
- Očekáváte zásilku ze zahraničí? - Česká pošta, s. p.

Stránka byla publikována dne: 01.10.2021 0:05
Skočit na začátek stránky