CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 17.03.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Bankovky vyčenichá služební pes

Koncem prosince loňského roku začali ruzyňští celníci využívat další účinný prostředek na kontroly převozu finanční hotovosti, služebního psa. Celní správa České republiky se tak zařadila do skupiny členských států Evropské unie, které aktivně bojují s „praním špinavých peněz”. Služební psy ke kontrolám tohoto typu využívají například Celní správy Spolkové republiky Německo, Nizozemska, Rakouska, Itálie.
 
Během svého krátkého působení se podílela fenka belgického ovčáka jménem „Boxy“ na odhalení devíti případů nelegální přepravy finanční hotovosti. Celkem bylo zajištěno 112 870 EUR a 61 400 USD, což je v přepočtu více než 4 340 000 korun.

Kontroly jsou prováděny na základě platné legislativy Evropské unie a zákona „o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu”. Pokud cestující vstupuje na území EU nebo naopak z tohoto území vystupuje má povinnost písemně oznámit celnímu úřadu na předepsaném tiskopisu dovoz a vývoz platných platidel v české nebo cizí měně, v úhrnné hodnotě převyšující 10 000 EUR.

Pokud cestující tuto povinnost nesplní, hrozí mu sankce pokuty až do 10 miliónů korun nebo propadnutí věci.

plk. Ing. Pavel Drobek
Tiskový mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 724 502 051
e-mail: p.drobek@cs.mfcr.cz