CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad Praha Ruzyně
Aviatická 12/1048
160 08 Praha 6

V Praze 08.08.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad Praha Ruzyně

Potravinové doplňky obsahovaly drogy

V posledním červencovém týdnu odhalili ruzyňští celníci v poštovní přepravě na celní poště v Praze 5 sedm zásilek syntetických drog v plastových dózách. Drogy byly dováženy v zásilkách z USA.

Celní úřad se při dovozu léků a potravinových doplňků cíleně zaměřuje na kontrolu těchto zásilek z důvodu ochrany zdraví občanů. Při jedné takové kontrole se celníkovi zdál podezřelý obsah zásilky, ve kterém byly plastové dózy označené jako potravinový doplněk „Synedrex‟, u kterých bylo porušeno originální balení. Kontrolou bylo zjištěno, že obsahují červenobílé kapsle s bílý práškem, který po provedení narkotestu NIK pozitivně reagoval jako amphetamin a metamfetamin. Celkem bylo v sedmi zásilkách nalezeno 42 dóz s celkovým obsahem 1 886 kapslí. 

Kapsle s drogou byly převezeny na odbornou expertízu k určení vlastní hmotnosti a čistoty zajištěné drogy. Cena jednoho gramu amphetaminu nebo metamfetaminu se na černém trhu pohybuje okolo 1 000 Kč.

Dovoz nebo vývoz těchto látek v zásilkách je možno kvalifikovat jako trestný čin nedovolená výroba a jiné nakládaní s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

kpt. Ing. Šárka Miškovská
Tisková mluvčí Celního úřadu Praha Ruzyně
tel: +420 261 331 035
mobil: +420 602 490 784
e-mail: s.miskovska@cs.mfcr.cz